Saturday, May 30, 2015

THƯ MỜI RA MẮT TÁC PHẨM: HUỲNH THỤC VY, NHẬN ĐỊNH SỰ THẬT, TỰ DO & NHÂN QUYỀN (Huỳnh Thục Vy)

Huỳnh Thục Vy
May 30, 2015 | Bình Luận

XEM :*
*
 21 hrs 

Kính thưa quý cô chú bác anh chị em, dưới đây là thư mời chính thức của Việt Thức Foundation cho buổi ra mắt sách của Huỳnh Thục Vy. Xin quý thân hữu tiếp tay cho nỗ lực tử tế của Việt Thức Foundation.

Xin liên lạc với Tiến sĩ Lưu Nguyễn Đạt để biết thêm chi tiết: drluunguyendat2@gmail.com
Thục Vy dự định từ nay đến năm 40 tuổi, kiểu gì thì cũng sẽ viết được một cuốn sách hoàn chỉnh, chứ không phải là tuyển tập các bài viết rời rạc như thế này. Đây là mơ ước và cũng là kế hoạch của TV. No comments: