Friday, May 29, 2015

Chuyện động trời: Báo Giáo Dục đã gần như đăng lại một bài của RFA mà báo Nhân Dân đã tố cáo là hợp tác với đảng Việt Tân (Viet Studies)

Chuyện động trời: Báo Giáo Dục đã gần như đăng lại (nôm na là đạo văn) một bài của RFA (mà báo Nhân Dân đã tố cáo là hợp tác với đảng Việt Tân)
Thứ năm, 28 tháng 5, 2015
Bài trên báo Nhân Dân tố cáo RFA cộng tác với Việt Tân: Phải chăng họ muốn đi ngược lại các nguyên tắc đã cam kết? (25-5-15)

Vậy thì báo Giáo Dục có liên hệ gì đến Việt Tân? (Báo Giáo Dục đừng có rút bài này xuống để phi tang nha!  Viet-studies đã "save" rồi!)

No comments: