Thursday, September 16, 2010

SỨC MẠNH ĐANG LÊN CỦA TRUNG QUỐC ĐE DỌA THẾ CÂN BẰNG GIỮA CÁC NƯỚC TẠI CHÂU Á

Sức mạnh đang lên của Trung Quốc đe dọa thế cân bằng giữa các nước tại châu Á

Trọng Thành

Thứ ba 14 Tháng Chín 2010

http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20100914-suc-manh-dang-len-cua-trung-quoc-de-doa-the-can-bang-giua-cac-nuoc-tai-chau-a

Le Monde hôm nay, 14/09/2010, chú ý đến các xung đt mi đây gia Trung Quc và các nước láng ging châu Á vi hàng ta « Sc mnh đang lên ca Trung Quc đe dọa thế cân bng gia các quc gia ti châu Á ». Hai trường hp xung đt tiêu biểu nói lên mi đe da t Trung Quc được Le Monde phân tích là gia Trung Quc với Nht Bn và n Độ.

Xung đột mi đây gia Trung Quc và Nht Bn liên quan đến khu vc tranh chp tại khu vc qun đo không người Senkaku (Điếu Ngư theo tiếng Trung). Nhật Bn đã bắt gi mt tàu đánh cá ca Trung Quc hi đu tun này. Sau năm ngày căng thẳng vi Bc Kinh, vi vic đi s Nht bn ln nhn được giy triu lên, Tokyo đã quyết đnh th toàn b thy th đoàn, ngoi tr thuyn trưởng con tàu vn tiếp tc bị giam giữ, vì b kết ti đã c tình đâm vào tàu tun tiu ca Nht. Để tr đũa Nht, Trung Quc đã hoãn lại các đàm phán song phương v các tranh chấp ti vùng bin gia hai nước.

Senkaku được sát nhp vào lãnh th ca Nht Bn năm 1895, ngay trước khi kết thúc cuộc chiến tranh Trung Nht đu tiên, cùng vi vic Đài Loan được nhà Thanh nhượng li cho Nht. Năm 1972, Hoa Kỳ ngưng chiếm đóng Okinawa và tr li cho Nhật vùng lãnh th này vi các đo xung quanh. C Trung Quc và Đài Loan đu phản đi quyết đnh kể trên.

Theo Le Monde, căng thẳng Trung – Nht n ra ti vùng bin được coi là cha nhiều du m và khí đt, đúng vào lúc Bc Kinh cao ging đòi ch quyn ti các hòn đảo tranh chp vi các nước Đông Nam Á, ti vùng bin phía nam Trung Quc, sau khi Hoa Kỳ tỏ ý mun các tranh chp này phi được gii quyết thông qua con đường thương lượng đa phương.

Để ngăn chn Trung Quc, Nht Bn đang trong quá trình trang b mt lc lượng hải quân, theo mô hình M, có đ kh năng bo v hoc chiếm li các cm đo tây nam nước này. Ln đu tiên, trong mt cun sách trng v quc phòng được công bố ngày 10 tháng 9 vừa qua, Nht đã th hin rõ ni lo s ca mình v tính thiếu minh bạch trong chính sách quc phòng ca Trung Quc, mà tng s chi phí đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm gần đây, qua đó nhn mnh đến tm quan trng ca sự hiện din quân s ca M ti Nht, như là mt yếu t răn đe, đ bo đm an ninh trong khu vực.

.

Trung Quc mun trói chân n Đ vào các xung đt Nam Á

Xung đột gia Trung Quc và n Đ là trường hp th hai được Le Monde chú ý đến. Bài viết do đc phái viên t New Delhi gi v. Cũng t mt vài tun nay, tại khu vc phía nam dãy núi Himalaya, vùng Kashmir, căng thng Trung n đt nhiên tăng mạnh. Th tướng n, Manmohan Singh, vn ni tiếng vì s ôn hòa, đã có lời tuyên b rt mnh m ngày 07/09 va qua : « Trung Quc mun ln sân ti Nam Á. Người Trung Quc ngày càng t tin vào bn thân. H mun kìm hãm n Đ. Tht khó mà nói điều này s dn đến đâu. Điu quan trng là cn phi chun b ».

Căng thẳng Trung Ấn gia tăng cng vi xung đt n Đ - Pakistan, đe da cân bằng chiến lược ti vùng Nam Á. Năm 1962, trong cuc chiến tranh biên gii Trung - Ấn, New Delhi đã phi nhường mt bang vùng đông bc (Arnuchal Pradesh, mà người Trung Quc gi là « Nam Tây Tạng ») cho Trung Quc, sau đó, Bc Kinh đã trả li phn đt này cho n Đ. Tuy nhiên, Trung Quc cũng đã sáp nhp mt bộ phận khác ca lãnh th n Đ, thuc khu vc Kashmir.

Cuối tháng tám, t New York Times đăng ti mt phát biu ca cu giám đc văn phòng Nam Á của Washington Post, khng đnh có khong 11 ngàn binh sĩ Trung Quc có mặt ti vùng bc Gilgit-Balistan do Pakistan qun lý, mà n Đ đang đòi hi chủ quyn. Islamabad thì cho rng đây ch là các k sư và công nhân Trung Quc tới đây đ giúp khắc phục hu qu trn lt khng khiếp va qua.

Thật ra đây ch là mt trong hàng lot nhân t căng thng gia hai nước trong thời gian vài năm gn đây, như v s quán Trung Quc t chi cp visa cho mt sĩ quan cao cấp n Đ, gc là người Kashmir, mà Bc Kinh coi đây là vùng lãnh thổ tranh chấp. Vic Trung Quc tha thun cung cp cho Pakistan hai lò phn ng ht nhân mùa hè vừa qua, cũng làm cho bu không khí căng thng thêm, k t sau khi Mỹn Đ ký kết hip đnh hp tác ht nhân dân s năm 2005.

Theo một chuyên gia thuc Institut for Defence Studies and Analysis ti New Delhi, nếu như trước kia, chn Đ coi Trung Quc là mt mi đe da, thì giờ đây Trung Quốc cũng coi n Đ là mi đe da. Theo chuyên gia này, vic Trung Quốc thi bùng các tranh chấp lãnh thổ ti Himalaya, là đ nhm trói chân n Độ tại vùng Nam Á, cn tr các tham vng ca nước này trên phm vi toàn cu.

.

.

.

No comments: