Wednesday, September 22, 2010

CÔNG DÂN KHÔNG QUỐC TỊCH

Báo Thanh Niên và loạt bài “Công dân không quốc tịch”

Loạt bài “Công dân không quốc tịch” trên báo Thanh Niên phản ánh những khó khăn trong sinh hoạt của người dân do hoàn cảnh không có giấy khai sinh, hộ khẩu, chứng minh nhân dân… và phải chấp nhận tình cảnh sống “lậu” ngay tại đất nước của chính mình.

Loạt bài miêu tả những bất cập của những người dân không được hưởng quyền công dân chính đáng của mình, đơn giản như việc làm bằng lái xe, đăng ký kết hôn, đăng ký chứng minh thư nhân dân… chỉ vì không được cấp hộ khẩu.

Địa chỉ liên kết :

“Công dân không quốc tịch”

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201039/20100920001844.aspx

“Công dân không quốc tịch” – Bài 2: Những mảnh đời sống “lậu”
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201039/20100921010105.aspx

”Công dân không quốc tịch” – Bài 3 : Tâm nguyện … hộ khẩu
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201039/20100922011429.aspx

.

.

.

No comments: