Monday, June 29, 2009

HIỆP HỘI LUẬT SƯ QUỐC TẾ PHẢN KHÁNG VỀ TRƯỜNG HỢP LÊ CÔNG ĐỊNH

Thư Phản Kháng của Hiệp Hội Luật Sư Quốc Tế về Trường Hợp LS Lê Công Định
UNION INTERNATIONALE DES AVOCATS
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LAWYERS
UNION INTERNACIONAL DE ABOGADOS
INTERNATIONALE ANWALTSUNION
UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI AVVOCATI
UNIÃO INTERNACIONAL DE ADVOGADOS

Stéphane BONIFASSI
Román ORIA FERNANDEZ DE MUNIAIN
Jerome ROTH

Co-Directeurs des Droits de l’Homme et de la Défense
Co-Directors of Human Rights and Defence
Codirectors de Derechos Humanos y Defensa

Kính Gửi Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng
Văn Phòng Thủ Tướng
Đường Hoàng Hoa Thám
Hà Nội
Việt Nam
Fax (via Ministry of Foreign Affairs): +844 823 1872
Email (via Ministry of Foreign Affairs):
banbientap@mofa.gov.vn

Paris ngày 23 tháng 6, 2009
Thưa Ông Thủ Tướng,
Việc vô cớ bắt giữ Ông Lê Công Định, một luật sư về nhân quyền, là một mối quan tâm rất lớn của Hiệp Hội Quốc Tế các Luật Sư. Chúng tôi xin trình bày với Thủ Tướng.
Vào ngày 13 tháng Sáu 2009, Ông Lê Công Định đã bị Công An bắt giữ tại văn phòng luật sư của ông ở TP HCM và sau đó bị gán cho tội “tuyên truyền” chống Nhà Nước theo điều 88 Hình Luật Việt Nam.
Trong buổi họp báo sau cuộc bắt giữ, Cơ Quan An Ninh Điều Tra thuộc Bộ Công An loan báo rằng Ông Lê Công Định đã “thông đồng với những người phản động ở nước ngoài phổ biến các tài liệu xuyên tạc chính sách kinh tế xã hội” của chính phủ.
Ông Lê Công Định là một luật sư lỗi lạc ngành nhân quyền và đã từng là Phó Chủ Tịch Luật Sư Đoàn TP HCM. Ông đã từng biện hộ cho các luật sư Nguyễn Văn Đại và Lê Thị Công Nhân, bị kết án vào năm 2007 vì “phương hại đến quyền lợi và an ninh của Nhà Nước bằng những bài viết cổ võ hệ thống đa đảng cũng như ủng hộ các tổ chức chỉ trích hệ thống độc đảng.”
Mới đây Luật Sư Định đã công khai phản đối việc khai thác bô-xít ở Tây Nguyên cũng như kêu gọi đổi mới chính trị cho Việt Nam.

Hiệp Hội Quốc Tế Các Luật Sư tin chắc rằng việc bắt giữ luật sư Lê Công Định liên hệ trực tiếp tới những công tác ông thực hiện trong việc bảo vệ nhân quyền.
Hiệp Hội Quốc Tế Các Luật Sư xin nhắc nhở Thủ Tướng về Những Nguyên Tắc Căn Bản Về Vai Trò Của Luật Sư đã được thông qua tại Nghị Hội Thứ Tám Của Liên Hiệp Quốc Về Sự Ngăn Ngừa Các Tội Phạm Và Bảo Vệ Phạm Nhân trong đó điều lệ 16.a khẳng định rằng: “Các chính phủ phải bảo đảm rằng các luật sư (...) phải được hành xử các chức năng nghề nghiệp mà không bị hăm dọa, không bị ngăn trở, không bị quấy nhiễu, cũng như không bị can thiệp một cách bất hợp pháp.”
Văn bản của những nguyên tắc căn bản này xác nhận thêm rằng các luật sư, cũng như tất cả các công dân khác đều phải được hưởng quyền tự do bày tỏ ý kiến mình, quyền tự do tin tưởng, quyền tự do nhập hội và quyền tự do nhóm họp. Hơn hết thảy, các luật sư phải được quyền tham dự vào các cuộc thảo luận công khai về các ưu tư liên quan đến pháp luật, việc thực thi công lý, đẩy mạnh và bảo vệ nhân quyền. Các luật sư cũng phải được quyền gia nhập hay thành lập các tổ chức ở các cấp quốc tế, quốc gia hay địa phương và được quyền tham dự các cuộc hội họp mà không bị hạn chế về nghề nghiệp chỉ vì họ hoạt động hợp pháp hoặc chỉ vì họ là thành viên của một tổ chức hợp pháp (điều lệ 23.)
Hiệp Hội Quốc Tế Các Luật Sư cho rằng những nguyên tắc đó vốn đã được các quốc gia tham dự Nghị Hội Thứ Tám – trong đó có Việt Nam -- đồng thuận thông qua phải được coi là một giá trị tiêu chuẩn cho các nước hội viên theo như thông lệ của quốc tế công pháp.
Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của những Nguyên Tắc này trong một nghị quyết đề ngày 18 tháng 12, 1990 (số A/RES/45/166) và kêu gọi các chính phủ phải tôn trọng và tìm cách áp dụng trong khuôn khổ lập pháp của mỗi quốc gia cũng như việc thực thi các Nguyên Tắc đó.
Hiệp Hội Quốc Tế Các Luật Sư, một tổ chức quốc tế lâu đời nhất về ngành luật pháp, với hơn 300 Luật Sư Đoàn và Hội Đoàn Luật Pháp đại diện cho hơn hai triệu luật sư, cùng với như hàng ngàn hội viên cá nhân trên khắp thế giới, coi việc bảo vệ luật sư, quyền hành nghề một cách tự do và tự chủ động cũng như việc bảo vệ quyền của họ được tự do phát biểu tư tưởng và gia nhập hội đoàn như là giá trị căn bản và mục tiêu chính của pháp luật.

Hiệp Hội chúng tôi kêu gọi những việc sau đây phải được thực hiện ngay:

1) Nhận định rằng Luật Sư Lê Công Định bị bắt giữ vì xử dụng quyền tự do ngôn luận và vì tính chất của các cá nhân trước đây Luật Sư Định nhận biện hộ cho họ, cho nên tất cả mọi tố tụng liên quan tới Luật Sư Định phải được bãi miễn. Luật Sư Định cũng như những tù nhân đang bị giam giữ vì phát biểu tư tưởng trong tinh thần bất bạo động phải được trả tự do vô điều kiện ngay tức khắc.

2) Chính phủ Việt Nam cần tái xác nhận việc cam kết thực thi luật pháp, cam kết bảo đảm quyền các luật sư được hành nghề tự do và tự chủ cũng như quyền của họ - cũng như quyền của các cá nhân khác - được tự do phát biểu tư tưởng và gia nhập các hội đoàn và bãi bỏ luật an ninh quốc gia trừng phạt việc gia nhập các hội đoàn và các phát biểu bất bạo động.

Trân Trọng,
Stéphane BONIFASSI
Association Internationale Sans But Lucratif (AISBL) – N° AISBL : 0408.288.242
Correspondance à : UIA – 25, rue du Jour – 75001 Paris (France)
Tél. : +33 1 44 88 55 66 / Fax : +33 1 44 88 55 77 / E-mail : uiacentre@uianet.org / Web :
www.uianet.org
Siège Social : Palais de Justice - Place Poelaert - 1000 Bruxelles (Belgique)

TD chuyển ngữ
http://doi-thoai.com/baimoi0609_404.html

-----------------------------------------------------

Arrest of lawyer Mr. Le Cong Dinh
Opening of the file :14/06/2009

Le Cong Dinh a prominent human rights lawyer and the former vice-president of the Ho Chi Minh City Bar Association was arrested on June 13 2009. We have reasons to believe that his arrest is linked to his activities in favour of human rights and democracy . Bellow is the UIA letter to the Vietnamese authorities .

UIA letter Le Cong Dinh.June 2009 01.pdf

http://dlh.uianet.org/uploads/tx_hhuiadlh/UIA_letter_Le_Cong_Dinh.June_2009_01.pdf


No comments: