Friday, June 26, 2009

DANH SÁCH CẬP NHẬT NHỮNG NGƯỜI KÝ KIẾN NGHỊ VỀ BAUXITE

Kiến nghị về quy hoạch và các dự án khai thác Bauxite ở Việt Nam

Danh Sách cập nhật

Văn bản kiến nghị

Danh sách đợt 1

Danh sách đợt 2

Danh sách đợt 3

Danh sách đợt 4&5

Danh sách đợt 6


No comments: