Tuesday, June 30, 2009

LỰC LƯỢNG QUÂN SỰ TRUNG QUỐC TẠI HOÀNG SA

TIN & HÌNH TRÊN HOÀNG SA - TRƯỜNG SA BLOG


Kênh truyền hình Phượng Hoàng Trung Quốc nói về Việt Nam
http://blog.360.yahoo.com/blog-YUyU5sE5bqcFBKQVPwtkvsJyac8qYGI-?cq=1&p=7850#comments


Các lực lượng quân sự TQ chiếm đóng Hoàng Sa qua ảnh
http://blog.360.yahoo.com/blog-YUyU5sE5bqcFBKQVPwtkvsJyac8qYGI-?cq=1&p=7843#comments


TQ điều quân tới Hoàng Sa, chuẩn bị tấn công Trường Sa?
http://blog.360.yahoo.com/blog-YUyU5sE5bqcFBKQVPwtkvsJyac8qYGI-?cq=1&p=7826#comments


No comments: