Tuesday, August 30, 2022

MỘT BÀI THƠ KỲ LẠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC (Phạm Đức Bảo)

 MỘT BÀI THƠ KỲ LẠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC  

Thi Đào

28-08-2022  07:08    

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02QMyVmHnaw6M5A9aQDcwaaoHuuoENtVRcV3Bm34vAPjqukk6btVcRW27MpnpcZWA2l&id=100008513914016

 

MỘT BÀI THƠ KỲ LẠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC : ĐỌC XUÔI, ĐỌC NGƯỢC, HAY ĐỌC BỚT CHỮ VẪN GIỮ ĐƯỢC NGUYÊN Ý NGHĨA BAN ĐẦU

(Cùng thưởng thức để biết tiếng Việt tuyệt với đến thế nào!)

 

                                                       ***

 

Phạm Đức Bảo cùng với Quoc Thuan Tran và 

89 người khác

22-08-2022 08:56   

 

MỘT BÀI THƠ KỲ LẠ VỚI 8 CÁCH ĐỌC, Ý NGHĨA VẪN Y NGUYÊN!

 

Tiếng Việt của chúng ta thật tuyệt vời! Bài thơ rất kỳ lạ vì có 8 cách đọc khác nhau nhưng vẫn giữ nguyên được ý nghĩa của bài thơ. Tác giả là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ khi làm bài thơ có một không hai này vì vô cùng độc đáo, làm kinh ngạc tất cả những ai đã từng đọc và rất đáng khâm phục.

 

Bài thơ lạ kỳ này được lưu truyền rộng rãi nhưng khuyết danh vì không rõ ai là tác giả. Cũng có một số người cho rằng đây là bài "MẾN CẢNH XUÂN" (thơ Đường) của Hàn Mặc Tử nhưng thực hư vẫn chưa khẳng định được.

 

Xin giới thiệu để mọi người thưởng lãm bài thơ tuyệt đỉnh này.

 

1. Bài thơ gốc:

 

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi

Qua lại khách chờ sông lặng sóng

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.

 

2. Đọc ngược bài gốc từ dưới lên:

 

Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược

Sóng lặng sông chờ khách lại qua

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.

 

3. Bỏ 2 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc,

(Sẽ có một bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

 

Cảnh xuân ánh sáng ngời

Thơ rượu chén đầy vơi

Giậu trúc cành xanh biếc

Hương xuân sắc thắm tươi

Khách chờ sông lặng sóng

Thuyền đợi bến đông người

Tiếng hát đàn trầm bổng

Bóng ai mắt mỉm cười.

 

4. Bỏ 2 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược từ dưới lên (ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng):

 

Mắt ai bóng thướt tha

Đàn hát tiếng ngân xa

Bến đợi thuyền xuôi ngược

Sông chờ khách lại qua

Sắc xuân hương quyện lá

Cành trúc giậu cài hoa

Chén rượu thơ vui thú

Ánh xuân cảnh mến ta.

 

5. Bỏ 3 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc:

 

Ta mến cảnh xuân

Thú vui thơ rượu

Hoa cài giậu trúc

Lá quyện hương xuân

Qua lại khách chờ

Ngược xuôi thuyền đợi

Xa ngân tiếng hát

Tha thướt bóng ai.

 

6. Bỏ 3 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, ta đọc ngược từ dưới lên:

 

Cười mỉm mắt ai

Bổng trầm đàn hát

Người đông bến đợi

Sóng lặng sông chờ

Tươi thắm sắc xuân

Biếc xanh cành trúc

Vơi đầy chén rượu

Ngời sáng ánh xuân.

 

7. Bỏ 4 chữ đầu mỗi câu trong bài gốc:

 

Ánh sáng ngời

Chén đầy vơi

Cành xanh biếc

Sắc thắm tươi

Sông lặng sóng

Bến đông người

Đàn trầm bổng

Mắt mỉm cười.

 

8. Bỏ 4 chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, ngược từ dưới lên :

 

Bóng thướt tha

Tiếng ngân xa

Thuyền xuôi ngược

Khách lại qua

Hương quyện lá

Giậu cài hoa

Thơ vui thú

Cảnh mến ta.

 

Khi đọc bài thơ này ta không chỉ vô cùng khâm phục tác giả của bài thơ, mà chắc chắn sẽ càng thêm yêu quý và cùng nhau phải giữ gìn vẻ đẹp của tiếng Việt!

 

 
No comments: