Sunday, November 28, 2021

CHUYỆN KHẨU HIỆU (Nguyễn Thị Hậu)

 


CHUYỆN KHẨU HIỆU  

Hậu Kc Nguyễn 

27/11/2021  22:15   

https://www.facebook.com/haukhaoco/posts/5272359566112855

 

Mình nhớ có một bạn kể là người nước ngoài qua VN đã hỏi: nước bạn ngày nào có có lễ hội hay sao mà ngoài đường khẩu hiệu nhiều thế?

 

Nhìn lại, quả thật! chuyện gì ngành nào việc gì cũng có thể treo khẩu hiệu! Mà toàn những từ ngữ đao to búa lớn "Thùng rỗng kêu to", hoặc là những điều hiển nhiên (như "sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật"!)

 

Lại có nhiều câu có thể làm người đọc buồn cười. Một lần đi đường thấy khẩu hiệu, đại khái là "Thuốc lá làm cho 50% người hút bị chết", một ông đi bên cạnh lầu bầu: 50% còn lại cũng chết nốt!

 

Hay, cách đây vài năm ngay bến đò từ Long Xuyên qua Cù lao Hổ có câu khẩu hiệu dài "Nhân dân quê hương Bác Tôn quyết đi theo con đường bác Hồ đã chọn". Ai đọc cũng thấy sao sao.

 

Còn nhiều câu buồn cười nữa, như một câu quen thuộc bị ngắt câu xuống dòng thành""Mỗi gia đình có hai con vợ / chồng hạnh phúc", hay "thanh niên hăng hái làm tình/nguyện trong mùa hè xanh"...

 

Càng nhiều khẩu hiệu càng chứng tỏ là hô hào phong trào nói mà không làm! Chắc đến lúc sẽ có một câu khẩu hiệu để dẹp ngay tất cả các khẩu hiệu.

 

#vunvatdoithuong

Chắc không phải là hình chế?

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5272358756112936&set=a.626469194035272

 

P/S. Khẩu hiệu của tui: tiên học bay hậu học khảo cổ!

 

.

18 BÌNH LUẬN  
No comments: