Monday, November 29, 2021

ĐÀI LOAN NÓI CÓ THỂ ĐÁP ỨNG DÙ TRUNG QUỐC TÌM CÁCH LÀM XÓI MÒN LỰC LƯỢNG CỦA HỌ (Reuters)

 


Đài Loan nói có thể đáp ứng dù TQ tìm cách làm xói mòn lực lượng của họ

Reuters

30/11/2021

https://www.voatiengviet.com/a/%C4%91%C3%A0i-loan-n%C3%B3i-c%C3%B3-th%E1%BB%83-%C4%91%C3%A1p-%E1%BB%A9ng-d%C3%B9-tq-t%C3%ACm-c%C3%A1ch-l%C3%A0m-x%C3%B3i-m%C3%B2n-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-c%E1%BB%A7a-h%E1%BB%8D-/6332558.html

 

Quân đội Trung Quốc đang tìm cách làm xói mòn lực lượng võ trang Đài Loan bằng các phi vụ lặp đi lặp lại nhưng Đài Loan có khả năng đáp ứng, Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan tuyên bố ngày 29/11 sau loạt hoạt động leo thang của không lực Trung Quốc.

 

Máy bay chiến đấu của Đài Loan hôm 28/11 lại vần vũ trên bầu trời sau khi 27 máy bay của không lực Trung Quốc một lần nữa đi vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan.

 

“Ý đồ của họ là dần dà làm xói mòn, để chứng tỏ rằng họ có sức mạnh,” Bộ trưởng Chiu Kuo-cheng phát biểu bên lề cuộc họp Quốc hội.

 

“Lực lượng quốc gia của chúng ta chứng tỏ rằng trong lúc quý vị có sức mạnh, chúng tôi có cách đáp trả.”

 

Bộ trưởng Chiu mô tả tình hình ‘rất nghiêm trọng’ và cho biết Đài Loan sẽ tiếp tục phân tích các loại máy bay Trung Quốc sử dụng để có các kế hoạch trong tương lai.

 

Bắc Kinh nói các chuyến bay của chiến đấu cơ Trung Quốc mà Đài Loan tố cáo là xâm phạm vùng nhận dạng phòng không chỉ là các phi vụ nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
No comments: