Saturday, September 4, 2010

TIN TẶC TIẾP TỤC TẤN CÔNG CÁC TRANG MẠNG "LỀ TRÁI"

Trang Đối Thoại, Blog Lê Diễn Đức và Blog Anhbasg bị tin tặc tấn công

talawas

Thứ bảy, ngày 04 tháng chín năm 2010

http://www.talawas.org/2010/09/oi-thoai-bi-tan-cong.html

.

Nối tiếp vào danh sách các trang mạng và blog bị tin tặc tấn công từ giữa tháng Tám, những nạn nhân mới nhất của tin tặc là:

- Trang Đối Thoại: bị tấn công ngày 02/9/2010, nay đã chuyển sang địa chỉ mới: www.doithoaionline.net;

- Blog Lê Diễn Đức: bị tấn công ngày 04/9/2010, hiện treo Sinh Tử Lệnh;

- Blog Anhbasg: bị tấn công nhiều đợt, hiện treo Sinh Tử Lệnh, nhưng hiện còn một phiên bản tại: http://anhbasg.wordpress.com/.

.

Cho đến nay, các trang mạng và blog bị xóa hẳn, hoặc chưa có địa chỉ mới, hoặc chưa được phục hồi là:

- Thông Luận: Vẫn tiếp tục bị cảnh báo nhiễm virus;

- Free Lê Công Định: Bị xóa hẳn, nhưng đã được thay thế bằng trang Dân Làm Báo: http://danlambao.wordpress.com/;

- Thông tấn xã Vàng Anh.

Các trang Dân Luận và X-Cafe đã trở lại hoạt động bình thường ít ngày sau khi bị tấn công, Tiền Vệ đã lấy lại được tên miền cũng sau ít ngày, Đàn Chim Việt bị mất tên miền, chuyển sang địa chỉ mới: www.danchimviet.info , talawas đã được khôi phục và sắp trở về nhà cũ, tiếp tục hoạt động tại ngôi nhà tạm trú với địa chỉ truy cập chính thức www.talawas.org như thường lệ.

.

.

.

No comments: