Sunday, September 12, 2010

THƯ MỜI BIỂU TÌNH & VẬN ĐỘNG DƯ LUẬN QUỐC TẾ TẠI BRUXELLES

Thư mời Biểu tình & Vận động dư luận quốc tế tại Bruxelles

Việt Tân

Cập nhật ngày: 13/09/2010

http://www.viettan.org/spip.php?article10204

Paris, ngày 01 tháng 09 năm 2010

Thư Mời

Biểu Tình & Vận Động Dư Luận Quốc Tế Tại Bruxelles
Quyết Tâm Bảo Vệ Các Nhà Dân Chủ Việt Nam

.

Kính thưa:
Quý vị lãnh đạo các tôn giáo, cộng đồng, và đoàn thể,
Quý đồng hương tại Âu Châu.

Cho tới nay mặc dù Việt Nam đã gia nhập WTO và đang tìm cách hội nhập vào thế giới, nhưng nhà cầm quyền CSVN vẫn không từ bỏ đường lối cai trị độc tài và chính sách công an trị.

.

Những tiếng nói nhân quyền, dân chủ, tự do của người dân đều bị khủng bố, đàn áp; những thái độ thể hiện lòng yêu nước trước hiểm họa giặc Tàu xâm lăng bờ cõi của người dân đều bị ngăn cấm, bắt bớ, giam cầm, như trường hợp của Thạc sĩ Nguyễn Tiến Trung, Luật sư Lê Công Định, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy, chị Phạm Thanh Nghiên v.v…, và gần đây nhất là việc bắt giam Giáo sư Phạm Minh Hoàng.

.

Trước tình hình đó, chúng ta cần tìm cách ngăn chặn các hành động khủng bố của CSVN, qua các cuộc biểu tình, vận động các chính phủ tự do, các cơ quan nhân quyền và các định chế quốc tế.

.

Hội Nghị Thượng Đỉnh Các Nước Á-Âu lần thứ 8 ASEM (Asia–Europe Meeting) sẽ diễn ra vào các ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2010, tại thủ đô Bruxelles, Vương Quốc Bỉ. Hội Nghị ASEM 8 quy tụ bốn mươi lăm quốc gia Âu Châu, Úc Châu và Á Châu, trong đó có Việt Nam.

.

Ngoài những buổi hội nghị giữa các Nguyên Thủ quốc gia vào các ngày 4 và 5 tháng 10, một số các cuộc họp mặt sẽ được tổ chức trước đó với sự tham dự của nhiều tổ chức phi chính phủ, công đoàn v.v… Vì vậy, Hội Nghị ASEM 8 là một diễn đàn quốc tế rất lớn mà chúng ta cần tranh thủ để vạch trần trước dư luận quốc tế thái độ hèn với giặc Tàu, ác với dân của CSVN.

.

Để hỗ trợ cho các nhà dân chủ và tố cáo CSVN đàn áp nhân quyền tại Việt Nam, chúng tôi kính mời quý vị tham dự cuộc biểu tình tại:

Place de la Bourse – Bruxelles
Ngày thứ bảy 02/10/2010 - từ 13 giờ 00 đến 15 giờ 00

Mọi chi tiết liên hệ đến việc tổ chức biểu tình tại Bruxelles, xin quý vị liên lạc với ông Nguyễn Khắc Long:

E-mail: nguyenkhaclong7500@gmail.com
Điện thoại: 00 32 4 95 20 15 06

Đảng Bộ Việt Tân Âu Châu

.

Bấm : http://www.viettan.org/IMG/jpg/Bieu-Tinh_02-10-2010_600_.jpg

.

.

.

No comments: