Sunday, September 12, 2010

BÚT KÝ CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC VIỆT KIỀU (GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG)

BÚT KÝ CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC VIỆT KIỀU

GS Nguyễn Đăng Hưng

17-08-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/loi-dan-bai-nay-xuat-hien-duoi-hinh.html

.

Lời dẫn của GS Nguyễn Đăng Hưng:

Bài này xuất hiện dưới hình thức một bài tham luận đọc tại Hội Thảo mùa hè Franfurt tháng 8 năm 1989 nếu tôi nhớ không nhầm. Hội thảo này là tiền thân của Hội Thảo mùa hè mới vừa được tổ chức về « Tranh chấp Biển Đông Nam Á và vấn đề an ninh con người », Philadelphia, Mỹ tháng 7, 2010 vừa qua. Sau đó anh Trần Hải Hạc chủ bút báo Đoàn Kết yêu cầu tôi gởi đăng trên cơ quan ngôn luận của Liên Hiệp Việt kiều tại Pháp, bộ mới số 418 phát hành trong tháng 11 năm 1989.

Sau khi PTT Nguyễn Thiện Nhân đến nhà ân cần thăm hỏi và đề nghị tặng quà nhà toán học Ngô Bảo Châu tôi thấy vấn đề chiêu mộ nhân tài, tạo điều kiện để các nhà khoa học Việt kiều về nước đóng góp vẫn là một vấn đề nóng bỏng thời sự mà sau 35 năm vẫn còn bề bộn phía trước.

Nay gởi cho Blog Nguyễn Xuân Diện đăng lại nguyên văn, biết đâu cũng là một ý kiến nhỏ gợi ý cho giới chức trách đương quyền, giúp cho đông những nhà khoa học trẻ Việt Nam suy ngẫm thêm về sinh hoạt khoa học trước 1989 tại Việt Nam.

Cũng xin lưu ý là sau năm 1979, tác giả bài này đã quyết định ngưng về Việt Nam trong 10 năm cho đến 1989 khi công cuộc đổi mới kinh tế và tư duy bắt đầu rõ nét. Hiện nay tác giả đã hưu trí và sinh sống chính tại Việt nam.

.

BÚT KÝ CỦA GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG - Phần 2

20-08-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/08/but-ky-cua-gs-nguyen-ang-hung-phan-2.html

.

BÚT KÝ CỦA GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG - Phần 3

03-09-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/but-ky-cua-gs-nguyen-ang-hung-phan-3.html

.

BÚT KÝ CỦA GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG - Phần 4

05-09-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/but-ky-cua-gs-nguyen-ang-hung-phan-4.html

.

BÚT KÝ CỦA GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG - Phần 5

08-09-2010

http://nguyenxuandien.blogspot.com/2010/09/but-ky-cua-gs-nguyen-ang-hung-phan-5.html

.

.

.

No comments: