Tuesday, July 28, 2009

TÌNH HÌNH SỨC KHOẺ CỦA BLOGGER ĐIẾU CÀY

Phỏng vấn vợ blogger Điếu Cày về tình hình sức khỏe của anh hiện nay
http://businesshoa.multiply.com/journal/item/92/92

Phỏng vấn vợ blogger Điếu Cày về tình hình sức khỏe của anh hiện nay
(Đài Á Châu Tự Do)
Vợ blogger Điếu Cày kể về tình trạng chồng mình trong trại giam...No comments: