Wednesday, July 29, 2009

KÊU GỌI BIỂU TÌNH CHÓNG TRUNG CỘNG và VIỆT CỘNG TẠI HOA THỊNH ĐỐN


BIỂU TÌNH ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO QUÊ HƯƠNG
7/29/2009 7:22:23 AM
http://www.take2tango.com/~/n3ws/yem-tro-hoa-thinh-don-dau-tranh-7786.aspx

Kính mời toàn thể quý đồng hương xa gần, quý cộng đồng, quý đoàn thể, quý đảng phái khắp nơi hãy cùng cộng đồng người Việt vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tham gia thật đông đảo:

BIỂU TÌNH ĐOÀN KẾT ĐẤU TRANH CHO QUÊ HƯƠNG
Vào ngày thứ bảy 29 tháng 8 năm 2009


Lúc 11 giờ trước Tòa Đại Sứ Trung Cộng
3505 International Place NW,
Washington, D.C. 20008

Và lúc 2 giờ 30 trước Tòa Đại Sứ Việt Cộng
(đối diện với công trường Sheridan)

Với sự hiện diện của các phái đoàn người Việt về từ các tiểu bang TX, CA, NY, PA, NJ, CT, MA… để cùng nhau:

1. Cực lực lên án bọn bành trướng Bắc Kinh đã ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ và lãnh hải cùng bắt giết ngư dân VN
2. Phản đối thái độ ươn hèn, khiếp nhược của bọn phản quốc CSVN
3. Bày tỏ tinh thần đoàn kết với đồng bào quốc nội trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và đòi hỏi tự do dân chủ cho quê hương.
4. Tố cáo trước công luận hành động xâm lược của Trung Cộng và chính sách đàn áp nhân dân của Việt Cộng.

Quý đồng hương không tham dự được cũng có thể góp phần đấu tranh bằng cách yểm trợ tài chánh để cho cuộc biểu tình được thành công mỹ mãn.

Xin đề chi phiếu và gửi về cho:
Cộng Đồng Việt Nam Vùng WDC, MD & VA
P.O. Box 801, Annandale, VA 22003
Mọi chi tiết xin liên lạc với số ĐT 703-373-9333


No comments: