Saturday, February 28, 2015

Học giả Thái Văn Kiểm qua đời, thọ 93 tuổi (Người Việt)

Người Việt
Saturday, February 28, 2015 5:02:43 PM

VIỆT NAM (NV) - Tiến Sĩ Thái Văn Kiểm, học giả, nhà nghiên cứu nổi tiếng về văn hóa và phong tục Việt Nam, từ trần tại Việt Nam hôm 21 Tháng Hai, thọ 93 tuổi. Theo tin của một số thân hữu gốc Huế tại Pháp và Tập San Ngày Mới Paris.

Di ảnh học giả Thái Văn Kiểm.
Theo bản cáo phó của gia đình, do các thân hữu phổ biến, học giả Thái Văn Kiểm, bút hiệu Tân Việt Điểu, Bao La Cư Sĩ, Hương Giang Tư Mã, sinh ngày 10 Tháng Hai, 1922 tại Huế.
Ông nguyên là Đốc Sự Hành Chánh, Tỉnh Trưởng Khánh Hòa và Ninh Thuận, Giám Đốc Đài Phát Thanh Sài Gòn.

Ông cũng từng là cố vấn văn hóa tại Tòa Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa ở nhiều nước tại hải ngoại; từng được tặng thưởng Huy Chương Hàn Lâm Pháp Quốc (1982), từng là phó chủ tịch Trung Tâm Quốc Tế Việt Học (Pháp, Bỉ), phó chủ tịch Hàn Lâm Khoa Học Hải Ngoại, và chủ tịch Hội Cựu Công Chức Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa Alexandre de Rhodes (Pháp).

Ông có hai bằng tiến sĩ, Đông Phương Học (Paris, 1981) và Văn Chương (Paris, 1985).

Ông định cư tại Pháp, nhưng qua đời tại Việt Nam. Theo cáo phó của gia đình, lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Công Giáo tỉnh Bình Dương, Việt Nam. (Đ.B.)

-----------------------------No comments: