Thursday, April 28, 2011

TIN & BÀI của NGÀY 28-4-2011

TIN & BÀI của NGÀY 28-4-2011
.
.
.
.
ĐIỂM TIN
.
Tin thứ Năm, 28-4-2011   -   anhbasam
.
Tin Đông Chuyện Tây, Thứ Năm /28/4/2011   -   Hải Ngoại Phiếm Đàm
.
.
.
Tin Viet Studies   -   Trần Hữu Dũng
.
.
.
TIN VIỆT NAM HẢI NGOẠI
.
Về Du Học Mỹ  Vi Anh  (vietbao.com)
.
.
.
NGHE/NHÌN
.
.
.
.
Cô gái Tha'i Lan trước kia là "boy", sau khi gii phu thành "girl" thì cô phát âm được 2 ging nói đàn bà và đàn ông.
.
.
.
Quốc Hận - 30/4
.
.
.No comments: