Friday, April 29, 2011

NGHIÊN CỨU CỦA TRUNG QUỐC về ĐỊA DANH CÁC ĐẢO NAM HẢI (Phạm Hoàng Quân)

PHẠM HOÀNG QUÂN
Cập nhật : 29/04/2011 01:03
Bài viết này trình bày tổng quan về tình hình nghiên cứu, về sự liên đới của chủ đề địa danh với các lĩnh vực nghiên cứu / hoạt động khác theo cách mô tả trung thực, với mục tiêu xem chúng là tư liệu tham khảo..

--------------------------

Tìm hiểu vài công trình nghiên cứu địa danh các đảo Nam Hải của học giới Trung Quốc
PHẠM HOÀNG QUÂN

Tham luận HỘI THẢO BĐ L.2
[ Học việnNgoại giao, Hà Nội, 26/4/2011]


Mục đích nghiên cứu

Trung Quốc gọi biển Đông ViệtNam haybiển Đông Nam Á là Nam Hải, và các quần đảo, đảo trong vùng biển này là“Nam Hải chư đảo” [Các đảo Nam Hải], cụm từ “Nam Hải chư đảo” được sửdụng thống nhất trong văn bản hành chính và mọi ngành học thuật. Trongcông trình “Khảo luận về địa danh các đảo Nam Hải” tôi đang thực hiện,mục đích chính là chứng minh hệ thống địa danh này không dựa trên cácyếu tố lịch sử, bài viết dưới đây là một trong các chương thuộc phầnlịch sử vấn đề. Đây là trích đoạn được chỉnh sửa sơ bộ để trình bày tạihội thảo này, với các mục tiêu được mở rộng hơn, như sau:
Tìm hiểu sơ bộ về thành tựucủa họcgiới Trung Quốc qua ngành địa danh học [toponymy] trong mảng nghiên cứuthuộc lĩnh vực lịch sử- địa lý liên quan trực tiếp đến biển Đông.
Nhằm có một tư liệu sơ bộphục vụcác nghiên cứu liên quan đến lịch sử hình thành các địa danh các đảotrên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và những hải đảo khác thuộc vùngbiển Việt Nam trong lịch sử và hiện tại.
Trong lĩnh vực truyền thông,thờigian vừa qua có những sơ suất hoặc lúng túng khi tiếp nhận những thôngtin từ báo, đài, võng trạm Trung Quốc về các chi tiết có liên quan đếnđịa danh [ ex, thác Bản Giốc, đảo Trụ Cẩu], nguyên nhân dẫn đến vấn đềnày là do thiếu thông tin, thiếu danh mục về các loại địa danh khácnhau trên cùng vị trí/tọa độ địa lý. Bài viết này góp một phần vào việcso sánh, đối chiếu địa danh Trung Quốc và địa danh Việt Nam trên cácđảo thuộc hai quần đảo Paracel Islands và Spratly Islands.

Tóm tắt

Trong khoảng 30 năm từ 1950s đến1980s, giới nghiên cứu khoa học Trung Quốc thuộc nhiều lĩnh vực đã córất nhiều công trình nghiên cứu về vùng biển Nam Hải, riêng trong lĩnhvực lịch sử- địa lý lượng ấn phẩm chiếm ưu thế. Các chuyên đề lịchsử-địa lý được chú trọng bởi nó là vấn đề căn bản trong lập luận xáclập chủ quyền của chính phủ Trung Quốc đối với vùng biển Nam Hải.
Tên gọi [địa danh] cho các đảoNam Hảivốn là phương tiện ký sự không nhất quán trong thư tịch cổ, tuy nhiênyếu tố địa danh đã được học giới Trung Quốc điều tra và nghiên cứu cẩnthận, giúp ích rất nhiều cho chính phủ, với kết quả là việc Quốc vụviện đã ủy nhiệm cho Hội địa danh Trung Quốc công bố “Bảng địa danhtiêu chuẩn bộ phận các đảo Nam Hải” trên Nhân Dân nhật báo ngày 25tháng 4 năm 1983. Bên cạnh bảng Địa danh tiêu chuẩn cũng công bố bảngĐịa danh theo tập quán ngư dân Quỳnh Châu [Hải Nam], như một hệ thốngtục danh được sử dụng với ý nghĩa truyền thống. Việc nghiên cứu địadanh các đảo Nam Hải cả trên phông thư tịch cổ và phông địa danh ngưdân không chỉ ở tầm mức điều tra thu thập, lý giải ở góc độ từ nguyên,góc độ tập quán mà còn được tổng hợp thành hệ thống theo phương phápđịa danh học hiện đại…
Bài viết này trình bày tổng quanvềtình hình nghiên cứu, về sự liên đới của chủ đề địa danh với các lĩnhvực nghiên cứu / hoạt động khác theo cách mô tả trung thực, với mụctiêu xem chúng là tư liệu tham khảo..
Hai phụ lục được đính kèm, 1/“bảngđối chiếu Địa danh tiêu chuẩn [1983]- Địa danh ngư dân-” ; 2/ bảng “Danh mục sơ bộ các ấn phẩm nghiên cứu chuyên đề lịch sử, địa lý, địadanh các đảo Nam Hải xuất bản từ 1955 đến 2005”.
Những nhận xét và kết luận đisau phầnmô tả là quan điểm cá nhân, các nhận xét và kết luận này căn cứ trênthực tế tư liệu, hoặc trên cách áp dụng và diễn giải tư liệu vào cáccông trình nghiên cứu đã mô tả.
Vài kiến nghị cuối bài liên quanđếnvấn đề định hướng nghiên cứu và việc phổ biến các loại địa danh vùngbiển Đông.

Mục lục

.
.

No comments: