Tuesday, June 29, 2010

HỘI THẢO về CÁC THỂ CHẾ ĐỘC ĐOÁN ở CHÂU Á

So sánh hai chế độ độc đoán của Việt Nam và Trung Quốc

Thanh Phương

Thứ hai 28 Tháng Sáu 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100628-so-sanh-hai-che-do-doc-doan-cua-viet-nam-va-trung-quoc

Các chế đ đc đoán châu Á có gì khác và ging nhau ? Giữa hai nước Trung Quc và Vit Nam có gì tương đng và nhng gì d bit ? Đó là những câu hi mà các chuyên gia s tìm cách gii đáp trong mt cuc hi thảo s din ra t ngày 29/6 đến ngày 1/7 ti trường Đi hc Thành ph Hng Kông.

.

Tham gia hội tho này s có nhiu nhà nghiên cu t nhiu nước Hoa Kỳ, Mêhicô, Áo, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh Quc, Nht Bn, Úc. Trong s các diễn gi cũng có mt nhng chuyên gia quen thuc trên làn sóng RFI như giáo sư Carl Thayer, Vũ Quang Việt, Ngô Vĩnh Long.

.

Đứng ra t chc cuc hi tho này là mt gio sư tr, Jonathan London, Khoa Nghiên cứu quc tế và châu Á thuc Trường Đi hc Thành ph Hng Kông. Tuy là người M nhưng giáo sư Jonathan London nói và viết tiếng Vit rt gii, vì anh đã sống làm vic Vit Nam nhiu năm và nay vn thường v Vit Nam làm vic.

.

RFI phỏng vn giáo sư London: http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#

.

.

Hội thảo về các thể chế độc đoán ở Châu Á

BBC

Cập nhật: 09:07 GMT - thứ ba, 29 tháng 6, 2010

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100629_authoritarian_conference.shtml

Một hội thảo về các thể chế độc đoán (authoritarian) ở Đông Á đang diễn ra tại Hong Kong, nhấn mạnh các trường hợp Việt Nam Trung Quốc và Bắc Hàn.

Hội thảo này do Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Trường đại học Thành phố Hong Kong (City University of Hong Kong) chủ trì trong hai ngày rưỡi từ 29/06-01/07.

.

Thể chế độc đoán, theo định nghĩa của những người tổ chức hội thảo, là các thể chế chính trị mà trong đó cạnh tranh chính trị cũng như biểu thị và ngôn luận chính trị bị hạn chế hoặc ngăn cấm.

Tại khu vực Đông Á, Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là các trường hợp tiêu biểu cho thể chế chính trị dạng này.

Hong Kong và Macau, vì mới trở về với Trung Quốc, được coi như các thể chế "độc đoán tự do" đặc biệt.

.

Người đứng đầu ban tổ chức hội thảo, Tiến sỹ Jonathan London, chủ nhiệm chương trình Việt Nam học tại Trường đại học Thành phố Hong Kong, cho hay mục đích chính của hội thảo là để hiểu rõ hơn về thể chế chính trị của Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Hàn trong quan hệ so sánh với nhau.

"Chúng tôi đã từng có hội thảo về cơ chế Nhà nước Việt Nam, rồi về quan hệ giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Lần này, các nghiên cứu kỹ hơn về thể chế và liên hệ giữa chính thể theo hướng độc đoán với phát triển kinh tế và phát triển xã hội sẽ cho chúng ta cái nhìn sâu hơn, thực chất hơn về những gì đang diễn ra ở trong nước."

Ông London, người từng sống nhiều năm tại Việt Nam và nói tiếng Việt lưu loát, nói ông đã mời một số học giả trong nước tham gia hội nghị, nhưng không có ai chấp thuận, có lẽ là vì e ngại cái tên của hội

thảo

Tuy nhiên, ông khẳng định việc tổ chức hội thảo không có tính chính trị, mà thuần túy phục vụ cho công tác nghiên cứu và lý luận.

.

Phỏng vấn TS Jonathan London : http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2010/06/100629_authoritarian_conference.shtml

.

Hội thảo quy tụ hàng chục diễn giả là các chuyên gia về Đông Nam Á và chính trị học, trong có các chuyên gia hàng đầu về Việt Nam như Carlyle Thayer, Ngô Vĩnh Long, Vũ Quang Việt...

Tới hội nghị lần này, Giáo sư Carl Thayer mang hai bản tham luận mà ông đã chuẩn bị công phu về 'Cơ cấu Quyền lực Độc đoán ở Việt Nam' và 'Quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên trong 5 năm tới'.

Giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine, Hoa Kỳ, có nghiên cứu về 'Tăng trưởng Kinh tế và Chủ nghĩa Độc đoán ở Việt Nam'. Chuyên gia Vũ Quang Việt thì phân tích về việc lạm dụng quyền lực trong nhà nước độc đảng với nền kinh tế thị trường.

Các học giả còn xem xét nhiều khía cạnh khác của thể chế chính trị độc đảng, độc đoán ở Việt Nam như kiểm soát hoạt động của các tổ chức dân sự, phi chính phủ, hệ thống trách nhiệm trong nhà nước Việt Nam và lịch sử hình thành hệ thống độc đảng ở Việt Nam.

Đây là lần thứ tư có một hội thảo quốc tế về chủ đề thể chế độc đoán ở Việt Nam và các nước Đông Á.

.

.

HỘI NGHỊ CẤP CAO của CỘNG ĐỒNG CÁC NỀN DÂN CHỦ tại BA LAN

.

.

.

No comments: