Monday, June 28, 2010

SO SÁNH HAI CHẾ ĐỘ ĐỘC ĐOÁN VIỆT NAM & TRUNG QUỐC

So sánh hai chế độ độc đoán của Việt Nam và Trung Quốc

Thanh Phương

Thứ hai 28 Tháng Sáu 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100628-so-sanh-hai-che-do-doc-doan-cua-viet-nam-va-trung-quoc

Các chế đ đc đoán châu Á có gì khác và ging nhau ? Giữa hai nước Trung Quc và Vit Nam có gì tương đng và nhng gì d bit ? Đó là những câu hi mà các chuyên gia s tìm cách gii đáp trong mt cuc hi thảo s din ra t ngày 29/6 đến ngày 1/7 ti trường Đi hc Thành ph Hng Kông.

.

Tham gia hội tho này s có nhiu nhà nghiên cu t nhiu nước Hoa Kỳ, Mêhicô, Áo, Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan, Anh Quc, Nht Bn, Úc. Trong s các diễn gi cũng có mt nhng chuyên gia quen thuc trên làn sóng RFI như giáo sư Carl Thayer, Vũ Quang Việt, Ngô Vĩnh Long.

.

Đứng ra t chc cuc hi tho này là mt gio sư tr, Jonathan London, Khoa Nghiên cứu quc tế và châu Á thuc Trường Đi hc Thành ph Hng Kông. Tuy là người M nhưng giáo sư Jonathan London nói và viết tiếng Vit rt gii, vì anh đã sống làm vic Vit Nam nhiu năm và nay vn thường v Vit Nam làm vic.

.

RFI phỏng vn giáo sư London: http://www.viet.rfi.fr/aef_player_popup/rfi_player#

.

.

.

No comments: