Sunday, June 27, 2010

NGHỊ VIÊN CANADA YÊU CẦU TT DŨNG TRẢ TỰ DO CHO TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

Thư Gửi TT Dũng từ VP Nghị Viện ở Ottawa, Ontario về Tự Do Ngôn Luận

Tháng Sáu 27, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/06/27/thu-gui-tt-dung-g20/

Từ Văn Phòng Nghị Viện ở Ottawa, Ontario (CANAĐA) và Văn Phòng Cử Tri ở Hamilton, Ontario (CANAĐA), thành viên của nghị viện đại diện cho miền Đông TP Hamilton, Stoney Creek ông Wayne Marston đã gửi thư cho TT Nguyễn Tấn Dũng để bày tỏ mối lo ngại về những cuộc bắt bớ các nhà đấu tranh nhân quyền vẫn còn đang tiếp diễn và yêu cầu hãy trả tự do cho họ.

Dưới đây là chi tiết của bức thư được gửi đến LSQ VN tại Ottawa:

.

Nguyen Tan Dung,
Thủ Tướng của CHXNCN VN

LSQ VN
470 Wilbroid Street
Ottawa, Ontario K1N 6N1

Thưa Thủ Tướng,

Chúng tôi viết thư để bày tỏ mối quan ngại của chúng tôi về hành vi bắt bớ các nhà đấu tranh nhân quyền vẫn còn đang tiếp diễn của CP Việt Nam và yêu cầu ông hãy lập tức có hành động để bảo đảm việc họ được trao trả tự do.

Chúng tôi chúc mừng sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời điểm sau khi gia nhập WTO. Nhưng tất nhiên, tầm quan trọng của nhân quyền cần phải được đặt song song với lợi ích phát triển kinh tế của Việt Nam.

Chúng tôi gần đây đã quan tâm về việc các nhà tù của Việt Nam hiện nay đang giam giữ nhiều tù nhân chính trị mà trong đó, việc duy nhất mà họ đã làm là đã kêu gọi sự công bằng và công lý cho xã hội. Chúng tôi đặc biệt lo ngại khi biết rằng nhà văn nổi tiếng được nhiều người ca ngợi Trần Khải Thanh Thủy vẫn còn bị giam cầm ngay sau khi các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần kêu gọi trả tự do cho bà ta.

Chỉ thị mới nhất đòi hỏi các tiệm Café và dịch vụ thương mại Internet khác ở Hà Nội phải cài đặt vào máy chủ phần mềm quản lý rất đáng để lo lắng và dẫn đến nhiều lo ngại về khả năng siết chặt mạng Internet.

Tương tự như thế, sự tranh đấu của các nhà tranh đấu môi trướng về các chính sách của CP chung quanh vấn đề bauxite đã phải đối đầu với việc các trang mạng bị đánh phá và nhân sự bị bắt giữ.

.

Vì thế chúng tôi thành kính yêu cầu CP Việt Nam hãy có những hành động sau đây:

1. Lập tức trao trả tự do vô điều kiện cho các nhà đấu tranh dân chủ đang bị giam cầm như Trần Khải Thanh Thủy, Phạm Thanh Nghiên, Lê Công Định, và tất cả các blogger và các nhà tranh đấu ôn hòa khác.

2. Hủy bỏ quyết định 15 về việc quản lý các dịch vụ thương mại Internet phải cài đặt phần mềm ngăn chặn việc truy cập các trang mạng và theo dõi các hoạt động của người sử dụng. Việc thi hành theo quyết định này là một sự sỉ nhục đối với tự do ngôn luận và tự do mạng Internet trên toàn thế giới.

3. Vận động để thiết lập các chính sách hợp lý đối với môi trường và mời gọi sự góp ý từ tất cả các cộng đồng xã hội người Việt. Ở một buổi hội thảo của các nhà tài trợ quốc tế tại Việt Nam vào mùa hè vừa qua, các Đại Sứ đã quan tâm về những mối nguy của việc khai thác Bauxite. Chúc tôi khen ngợi điều này và hy vọng rồi đây sẽ có những nổ lực đủ khả năng đặt câu hỏi đối với những chính sách phát triển được thiết lập không rõ ràng.

.

Là một thành viên ký tên trong Công Ước Quốc Tế về các quyền Dân Sự và Chính Trị (ICCPR), Việt Nam cần phải tôn trọng và duy trì các quyền dân sự và chính trị của các cá nhân, kể cả những quyền tự do căn bản nhất như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do bày tỏ chính kiến, tự do tôn giáo, và tự do lập hội.

Xin cảm ơn thời gian và sự cân nhắc của ngài.
Trân trọng,

(Đồng ký tên)

Wayne Marston, M.P
Halmiton East – Stoney Creek
NDP Human Right Critic

Paul Dewar, M.P
Ottawa Centre
NDP Foreign Affair Critic

.

.

.

No comments: