Saturday, June 26, 2010

GIÁO HOÀNG CHỈ ĐỊNH MỘT ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM

Đức Giáo Hoàng sẽ ch đnh mt đi din ti Vit Nam

Đức Tâm

Thứ bảy 26 Tháng Sáu 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100626-duc-giao-hoang-se-chi-dinh-mot-dai-dien-tai-viet-nam

Theo AFP, hôm nay, 26/06/2010, nguồn tin chính thc ca Tòa Thánh cho biết là lần đu tiên trong lch s quan h gia Vatican và Hà Ni, Đc Giáo Hoàng chỉ định mt đi din ti Vit Nam.

.

Theo thông báo được công b sau cuc gp ca nhóm công tác hn hp, thì nhằm làm cho quan hệ gia Tòa thánh Vatican và Giáo hi Công giáo ti Vit Nam sâu sắc hơn, bin pháp đu tiên được quyết đnh là Đc Giáo Hoàng s tiến hành chỉ định mt đi din không thường trú ph trách Vit Nam.

Cuộc hp ca nhóm công tác hn hp đã diễn ra ti Vatican trong hai ngày 23 và 24/06, tiếp theo cuc gp đu tiên đã được t chc ti Hà Ni hi tháng 2 năm 2009.

Bản thông cáo cho biết thêm, « liên quan đến quan h song phương, hai phái đoàn đã đánh giá cao những phát trin tích cc được tiếp tc k t cuc hp đu tiên của nhóm công tác hn hp, đc bit là cuc gp hi tháng 12 năm 2009, gia Đức Giáo Hoàng Benedito 16 và ch tch Vit Nam Nguyn Minh Triết ».

Hai phái đoàn quyết đnh s gp li nhau ti Vit Nam, nhưng ngày ca cuc gặp thứ ba này chưa được n đnh.

.
Chuyế
n công du Vatican ca th tướng Vit Nam Nguyễn Tn Dũng, vào năm 2007, là mt s kin lch s, đánh du bước khi đầu tiến trình xích li gn nhau gia Hà Ni và Vatican. Trước đó, k t 1969 cho đến 2007, các phái đoàn của Tòa Thánh thường xuyên sang Vit Nam.

Vào đầu 2009, hai bên tiến hành các cuc tho lun mang tính k thut, vi cuộc hp đu tiên ca nhóm công tác hn hp tp trung tho lun v vic thiết lập quan h ngoi giao song phương.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiu hồ sơ tn đng phi gii quyết, đc bit là nhng khu đất mà chính quyn đng ra qun lý min bc, sau khi quân đi Pháp rút khỏi Vit Nam năm 1954, hay ti Vit Nam nói chung, sau tháng tư năm 1975. Khu Nhà Chung tại Hà Ni, nguyên là cơ quan đi din Vatican trước năm 1954, đã tng là nơi din ra nhiu cuc biu tình, cu nguyn ca giáo dân đòi li mnh đt này cho Giáo hội Công giáo.

.

.

.

Vatican: Thông cáo của Tòa Thánh về khóa họp thứ II của Nhóm Làm việc chung

LM Trần Đức Anh OP dịch

VietCatholic News (26 Jun 2010 08:04)

http://vietcatholic.net/News/Html/81549.htm

Thông cáo của Tòa Thánh về khóa họp thứ II của Nhóm Làm việc chung

VATICAN - Hôm 26-6-2010, Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã công bố thông cáo về khóa họp thứ hai của Nhóm làm việc chung giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Nguyên văn như sau:

”Như đã thỏa thuận trong khóa họp thứ I của Nhóm Làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhóm tại Hà Nội hồi tháng 2 năm 2009, khóa họp thứ II của Nhóm Làm Việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Vatican từ ngày 23 đến 24-6 năm 2010. Khóa họp được 2 vị đồng chủ tọa là Đức Ông Ettore Balestrero, thứ trưởng ngoại giao Tóa Thánh, trưởng đoàn Tòa Thánh, và Ông Nguyễn Quốc Cường, thứ trưởng ngoại giao, trưởng đoàn Việt Nam.

Sau khi duyệt qua những tiến bộ đã đạt được từ khóa họp thứ I của Nhóm làm việc chung, hai phái đoàn đã đề cập đến những vấn đề quốc tế và những vấn đề liên quan đến quan hệ song phương, và Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Việt Nam nhắc lại đường hướng trước sau như một của chính sách Việt Nam tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng cũng như các qui định pháp lý bảo đảm việc thực thi tự do đó. Phái đoàn Tòa Thánh đã ghi nhận giải thích đó và yêu cầu đảm bảo thêm những điều kiện để Giáo Hội tham gia hữu hiệu hơn vào sự phát triển đất nước, nhất là trong lãnh vực tinh thần, giáo dục, y tế, xã hội và từ thiện. Ngoài ra phái đoàn Tòa Thánh nhắc lại rằng, qua các giáo huấn, Giáo Hội mời gọi các tín hữu trở thành những công dân tốt và dấn thân cho công ích của nhân dân.

”Hai phái đoàn đã ghi nhận những phát triển khả quan trong các lãnh vực của đời sống Công Giáo tại Việt Nam, đặc biệt về Năm Thánh. Ngoài ra, cả hai nhắc đến bài diễn văn của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong dịp các Giám Mục Việt Nam về Roma viếng mộ các Thánh Tông Đồ năm ngoái và Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam nhân dịp Năm Thánh, và cả hai Phái đoàn đồng ý rằng các giáo huấn này của Đức Thánh Cha sẽ được dùng làm hướng đi cho Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam trong những năm tới đây.

”Về quan hệ song phương, hai Phái đoàn đánh giá cao những phát triển tích cực diễn ra từ sau Khóa họp thứ I của Nhóm làm việc chung, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết hồi tháng 12 năm 2009. Hai Phái đoàn đã trao đổi sâu rộng về quan hệ ngoại giao song phương.
Để đào sâu quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam, cũng như những quan hệ giữa Tòa Thánh và Giáo Hội Công Giáo địa phương, như một bước đầu, cả hai bên đã thỏa thuận về việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị Đại Diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam.

Hai Phái đoàn quyết định nhóm khóa họp thứ III của Nhóm Làm việc chung tại Việt Nam; ngày nhóm họp sẽ được thỏa thuận qua đường ngoại giao.

Nhân khóa họp, Phái đoàn Việt Nam đã viếng thăm Đức TGM Mamberti, Ngoại trưởng Tòa Thánh, ĐHY Tổng trưởng Bộ truyền giáo, và Tòa Giám Quản Roma. Đoàn cũng viếng thăm Bệnh Viện Nhi Đồng ”Chúa Hài Đồng Giêsu” của Tòa thánh ở Roma (SD 26-6-2010)

LM Trần Đức Anh OP dịch

.

.

.

No comments: