Friday, June 25, 2010

NỀN PHÁP LÝ VN : CHÁNH ÁN PHẢI LÀ BẦY TÔI CỦA ĐẢNG

Nền pháp lý Việt Nam: Chánh án phải là bầy tôi của Đảng

FreeLeCongDinh

Tháng Sáu 25, 2010

http://freelecongdinh.wordpress.com/2010/06/25/chanh-an-la-bay-toi-cua-dang/

(FreeLeCongDinh) Bản tin của TTXVN về việc kỷ luật chánh án tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tuy ngắn ngủi nhưng đã phơi bày rõ rệt những sai trái của Đảng đối với nền pháp lý Việt Nam.

Bài báo viết: “Với trọng trách là bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Ký có nhiều khuyết điểm và sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao“. Điều này xác định rõ ràng những quan tòa nước ta không độc lập trong vai trò cầm giữ cán cân công lý. Đồng thời cũng xác định nhiệm vụ chánh án là do đảng CSVN giao phó.

Bên cạnh đó ông còn bị kỷ luật bởi vì “Là chánh án, khi xảy ra tham nhũng gây ra hậu quả nghiêm trọng tại Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Ký không báo cáo tình hình với cơ quan; với vai trò bí thư, ông cũng không báo cáo vụ việc với tập thể Ban cán sự Đảng để bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý đúng pháp luật. Điều này xác định nhiệm vụ của quan tòa là phải làm việc với đảng để thống nhất biện pháp, đảng phải dự phần quyết định công việc của tòa án. Không thực hiện trách nhiệm “để đảng xen vào” là bị kỷ luật.

Ông chánh án Trương Thành Ký có thể có những hành vi phạm luật pháp trong vai trò chánh án của ông và ông phải bị điều tra và xét xử một cách công minh như mọi công dân khác. Tuy nhiên, những điều buộc tội trên cho thấy sự chà đạp lên nền pháp lý và tình trạng lộng quyền của Đảng lên hệ thống pháp lý và mọi sinh hoạt của nước ta.

FreeLeCongDinh

*

Sau đây là nguyên văn bài báo:

.

Kỷ luật chánh án tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày hôm nay 25.6, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã triển khai quyết định của Tỉnh ủy Cà Mau kỷ luật cảnh cáo về Đảng và đề nghị cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trương Thành Ký, bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Với trọng trách là bí thư Ban cán sự Đảng, chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Ký có nhiều khuyết điểm và sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Điển hình là xét xử vụ án cố ý làm trái, tham nhũng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty chế biến thuỷ sản xuất nhập khẩu Cà Mau (CAMIMEX). Mặc dù phát hiện vụ án đưa ra xét xử bỏ lọt tội phạm đối với Nguyễn Tín Ngưỡng (phó giám đốc CAMIMEX), nhưng ông Ký không chỉ đạo báo cáo cho ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau để xử lý đúng pháp luật.

Là chánh án, khi xảy ra tham nhũng gây ra hậu quả nghiêm trọng tại Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Ký không báo cáo tình hình với cơ quan; với vai trò bí thư, ông cũng không báo cáo vụ việc với tập thể Ban cán sự Đảng để bàn bạc thống nhất biện pháp xử lý đúng pháp luật.

Ông Ký không ngăn ngừa hành vi tham nhũng, không tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ vi phạm, không thông báo cơ quan có thẩm quyền điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của thủ quỹ cơ quan.

Ngoài ra, theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, mặc dù đảm nhiệm và giữ chức vụ quan trọng, đứng đầu cơ quan Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau, ông Ký không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác bố trí, sắp xếp bổ nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; làm việc không có chương trình kế hoạch, không phân định rõ chức năng nhiệm vụ, gây mất tinh thần đoàn kết nội bộ và bức xúc của cán bộ nhân viên cơ quan toà án.

TTXVN

http://sgtt.com.vn/Thoi-su/124756/Ky-luat-chanh-an-toa-an-nhan-dan-tinh-Ca-Mau.html

.

.

.

No comments: