Tuesday, June 29, 2010

TÌM HIỂU PHONG TRÀO NHÂN VĂN - GIAI PHẨM (Thụy Khuê)

Tìm hiểu phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Thụy Khuê (RFI)

Nhân Văn Giai Phẩm - Phần XIV: Phùng Cung

Chương 3: Đường Lâm thi chí, một nền thơ chống chiến tranh và tù ngục

Thy Khuê

Chủ nhật 27 Tháng Sáu 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100627-phan-xiv-phung-cung-chuong-3-duong-lam-thi-chi-mot-nen-tho-chong-chien-tranh-va-tu

Nhân Văn Giai Phẩm – Phần XIV: Phùng Cung

Chương 2: Mộ phách - Mồ chôn văn hóa

Nhân Văn Giai Phẩm – Phần XIV: Phùng Cung - Chương 1: Tại sao Phùng Cung bị bắt, bị biệt giam không có án?

------------------------------------------------

Nhân Văn Giai Phẩm (phần I) : Ttrăm hoa đua nở trên đất Bắc

Nhân Văn Giái Phẩm (phần II) : Nguyên nhân phát xuất

Nhân Văn Giai Phẩm (phần III) : Giai Phẩm Mùa Xuân

Nhân Văn Giai Phẩm (phần IV) : Nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng mùa htu của tư tưởng

Nhân Văn Giai Phẩm (phần V) : Nội bộ báo Nhân Văn

Nhân Văn Giai Phẩm (phần VI) : Trí thức và dân chủ tại VN trong thế kỷ XX (bài 1)

Nhân Văn Giai Phẩm (phần VII) : Biện pháp thanh trừng

Nhân Văn Giai Phẩm phần VIII : Thụy An

Nhân Văn Giai Phẩm phần thứ IX : Nguyễn Hữu Đang

Nhân Văn Giai Phẩm phần X : Lê Đạt

Nhân Văn Giai Phẩm phần XI : Trần Dần

Nhân Văn Giai Phẩm phần XII : Hoàng Cầm

Nhân Văn Giai Phẩm - phần XIII : Văn Cao

Nhân Văn Giai Phẩm – Phần XIV: Phùng Cung :

Chương 1: Tại sao Phùng Cung bị bắt, bị biệt giam không có án?

Phân Văn Giai Phẩm – Phần IV: Phùng Cung

Chương 2: Mộ phách - Mồ chôn văn hóa

Nhân Văn Giai Phẩm - Phần XIV: Phùng Cung

Chương 3: Đường Lâm thi chí, một nền thơ chống chiến tranh và tù ngục

(còn tiếp)

.

.

.

No comments: