Monday, June 28, 2010

KIẾM TIỀN CÙNG QUAN

Kiếm tiền cùng Quan

Anhbalap

June 12, 2010

http://anhbalap.wordpress.com/2010/06/12/ki%E1%BA%BFm-ti%E1%BB%81n-cung-quan/

Sự phân hóa giai cấp đang dần dần hình thành trong xã hội, những người theo chủ nghĩa cơ hội sẽ phất lên nhanh chóng nhờ sự hợp tác mật thiết với quan. Các đối tượng này có thể phân thành 4 loại:

.

Cò mồi: Có nhiều cái vì sự phức tạp của quan hệ xã hội các quan không thể ra mặt nên nhờ đến sự trung gian của đám cò, hiện diện của cò có thể thấy trong hầu hết các lãnh vực thuộc quản lý của nhà nước, mọi việc sẽ không chạy nếu thiếu chật bôi trơn của đồng tiền.

.

Đối tác: Nắm quyền lực trong tay nên những công việc phát sinh ra lợi nhuận đều phải tính tới phần của quan, từ mua bán thông tin đến các kế hoạch đầu tư sản xuất muốn thành công phải có sự góp ý của quan và tất nhiên với tinh thần kinh tế thị trường thì không có gì cho không cả.

.

Cộng tác: Nhiều doanh nghiệp muốn khuếch trương lớn cần sự đỡ đầu lâu dài nên phải núp bóng dưới một ô dù nào đó. Sự hợp tác có nhiều hình thức liên doanh, liên kết hay mời một đại diện nào đó của quan tham gia ban giám đốc hay hội đồng quản trị.

.

Lính của quan: Cần biết điều và tế nhị chăm sóc cho quan sẽ mau được thăng quan tiến chức. Quy luật chung quan nhỏ lo cho quan to và giữa các quan đồng cấp ăn chia theo tỷ lệ quy ước.

Dựa lưng vào quan khai thác quyền lực đang có đem lại lợi nhuận thuần túy theo quan hệ kinh tế có qua có lại. Cái lãi bỏ túi riêng từng người là quan trọng nhất, sự chia chác đất đai, các sai phạm phá hủy môi trường, áp bức lao động, rối loạn kỷ cương phép nước… là hậu quả quá trình hợp tác liên minh ma quỷ. Các tiêu cực hình thành gây tác hại xấu bị che đậy và vùi lấp bằng sự làm ngơ của các cấp có thẩm quyền.

Nếu sự việc lan tỏa rộng khắp bởi sự tọc mạch của quần chúng thì sự xuất hiện một nhóm người thuộc bộ chính trị sẽ đem lại sự bình yên cho bất kỳ tình huống xấu nhất, dưới sự bảo bọc bộ chính trị của ĐCS VN bất kỳ dự án nào cũng được thông qua, bất kỳ sai sót nào cũng dược tha thứ, nơi mà ĐCS thể hiện tính độc tài, chổ quyền lực của pháp luật không bao giờ đụng đến được.

.

.

.

No comments: