Wednesday, November 25, 2009

TÌM HIỂU PHONG TRÀO NHÂN VĂN GIAI PHẨM

Tìm hiểu phong trào Nhân Văn Giai Phẩm
Thụy Khuê (RFI)

Nhân Văn Giai Phẩm phần thứ IX : Nguyễn Hữu Đang
Thụy Khuê
Bài đăng ngày 24/11/2009 - Cập nhật lần cuối ngày 24/11/2009 18:48 TU
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5814.asp
Là người cộng sản, nhưng Nguyễn Hữu Đang luôn luôn tự do trong hành động và tư tưởng của mình. Ông đã đứng lên lãnh đạo phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, đã tạo được một thời kỳ sôi nổi, trong vòng bốn tháng, trí thức và văn nghệ sĩ, dám nói, dám viết, những điều mình nghĩ, dám chủ trương cải tiến xã hội Việt Nam thành một nước dân chủ theo đà tiến của thế giới bên ngoài.
XEM TIẾP TẠI :
http://www.rfi.fr/actuvi/articles/119/article_5814.asp

------------------------------------------------

Nhân Văn Giai Phẩm (phần I) : Ttrăm hoa đua nở trên đất Bắc
Nhân Văn Giái Phẩm (phần II) : Nguyên nhân phát xuất
Nhân Văn Giai Phẩm (phần III) : Giai Phẩm Mùa Xuân
Nhân Văn Giai Phẩm (phần IV) : Nguyên nhân đưa đến cuộc cách mạng mùa htu của tư tưởng
Nhân Văn Giai Phẩm (phần V) : Nội bộ báo Nhân Văn
Nhân Văn Giai Phẩm (phần VI) : Trí thức và dân chủ tại VN trong thế kỷ XX (bài 1)
Nhân Văn Giai Phẩm (phần VII) : Biện pháp thanh trừng
Nhân Văn Giai Phẩm phần VIII : Thụy An
Nhân Văn Giai Phẩm phần thứ IX : Nguyễn Hữu Đang
(còn tiếp)


No comments: