Monday, November 30, 2009

BỎ ĐẢNG TẬP THỂ : TẠI SAO KHÔNG ?

Bỏ Đảng tập thể : Tại sao không ?
Sự phản bội lại Tổ quốc hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều đã rõ. Không những thế, Đảng Cộng sản Việt Nam còn tự phản bội lại chính cương lĩnh mà nó đã tự đề ra là : « đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc » (Điều lệ của Đảng CS Việt Nam do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần X thông qua ngày 25/04/2006).

Như vậy về nguyên tắc, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay đã có quyền phản đối các cấp lãnh đạo của mình và đề nghị các hình thức thẩm tra để kỷ luật người có trách nhiệm. Và chính đường lối thực tế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang phản bội lại tất cả các đảng viên chân chính. Tuy nhiên đây chỉ là cơ sở lý luận. Trên thực tế giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ là một tập hợp những kẻ mua quan bán chức, luôn dùng mọi thủ đoạn để dập tắt các ý kiến phản đối trong Đảng và biện pháp cuối cùng chúng thường áp dụng là khai trừ tư cách đảng viên trước khi trấn áp người trung trực hoặc loại bỏ đối thủ.

Bất kỳ ai còn chút lương thiện cũng không thể không cảm thấy phẫn uất và xấu hổ trước sự phản bội Tổ quốc rõ ràng hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, những khuyên giải tâm huyết, chân thành của những đảng viên lương thiện đều bị khinh miệt. Cả ba lá thư tâm huyết của Tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được hồi đáp.

Bất chấp tất cả để thực hiện bằng được các áp-phe tư lợi, kể cả với quân xâm lược, là ý đồ rõ ràng của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Những người lương thiện thường kiên trì hy vọng vào sự phục thiện của những kẻ ác. Nhưng sự an nguy của Tổ quốc, tương lai sống còn của dân tộc có thể không còn chờ được lâu hơn nữa.

Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hôm nay sẽ phải lãnh trọn trách nhiệm cho các tội ác gây ra trong ngày hôm nay. Nhưng những đảng viên cộng sản lương thiện, những người đã thức tỉnh cũng không thể tránh được trách nhiệm to lớn trước lịch sử. Ít nhất về lương tâm, một người lương thiện không thể thanh thản khi phải đứng cùng hàng ngũ với những kẻ đã cố tình phản bội lại Tổ quốc.

Vậy tại sao tất cả các đảng viên cộng sản lương thiện không cùng nhau bỏ đảng ? Các đảng viên cộng sản lương thiện còn chờ đợi điều gì nữa ? Kéo dài thời gian chỉ là hành động ủng hộ quân bán nước và lũ cướp nước.

Đối Thoại
http://www.doi-thoai.com/gocnhinhangtuan_144.html

---------------------------------


Nhà văn Phạm Đình Trọng: Thông báo về việc từ bỏ đảng tịch đảng viên Đảng Cộng sản
………………………….
Tất cả những điều tôi trình bày ở trên bộc lộ sự thất vọng của tôi về đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Vì thế tôi xin từ bỏ đảng tịch đảng viên Cộng sản. Cuộc sống luôn vận động và phát triển. Tư tưởng con người cũng luôn vận động và phát triển. Không còn vận động và phát triển được sẽ bị cuộc sống đào thải. Tình cảm của tuổi trẻ đưa tôi đến với đảng Cộng sản. Hiểu biết của nhận thức và thực tế cuộc đời đưa tôi đến quyết định từ bỏ sự lựa chọn cảm tính của tuổi trẻ. Tôi đã tự nguyện vào đảng, nay tôi tự rút ra khỏi đảng cũng là việc rất bình thường, lành mạnh đối với đảng cũng như với riêng tôi. Đảng ủy cần nhìn nhận sự việc ở góc nhìn của sự vận động, là sự bình thường, sinh động của cuộc sống, không nghiêm trọng hóa sự việc để dẫn đến qui kết, truy bức tư tưởng.
Tôi cảm ơn.
Ngày 20 tháng 11 năm 2009
Người viết


XEM TOÀN BÀI TẠI :
http://bauxitevietnam.info/c/19423.html


No comments: