Wednesday, November 25, 2009

CÔNG AN SÁCH NHIỄU ÔNG NGUYỄN BÁ ĐĂNG

Nhà dân chủ Nguyễn Bá Đăng lên tiếng về việc bị công an Hải Dương PA38 cô lập, sách nhiễu

Phát thanh/cập nhật: 25/11/2009
Nguyễn Vũ thực hiệnNghe tại :
http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article6448
No comments: