Saturday, October 30, 2021

RA MẮT HỒ SƠ COVID-19 và DỰ ÁN LIV DATA (Luật Khoa Tạp Chí)

 


Ra mắt Hồ sơ COVID-19 và dự án LIV Data 

LUẬT KHOA TẠP CHÍ

30/10/2021

https://www.luatkhoa.org/2021/10/ra-mat-ho-so-covid -19-va-du-an-liv-data/

 

https://2xjs7y10oiyz26vqxu2hok6y-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2021/10/liv-data-covid-19-1024x536.png

Đồ họa: Luật Khoa.

 

Tổ chức Sáng kiến Pháp lý Việt Nam (LIV), cơ quan chủ quản của Luật Khoa, đã thực hiện một dự án nhỏ trong suốt đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư tại Việt Nam vừa qua: giám sát những việc làm của chính quyền.

 

Vào lúc này, khi dịch đã vãn, LIV muốn giới thiệu một phần những dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập được để phục vụ công chúng tại địa chỉ: data.liv.ngo/vi/covid-19

 

Hy vọng các dữ liệu này có thể giúp chúng ta không quên thảm cảnh mà mình đã phải trải qua và tránh cho lịch sử bị bôi xóa.

 

Hồ sơ COVID-19 này cũng là hồ sơ đầu tiên của một dự án mới của chúng tôi, LIV Data, có địa chỉ http://data.liv.ngo/vi/home

 

Với dự án này, LIV sẽ thu thập và hệ thống hóa dữ liệu về các vụ việc, sự kiện, vấn đề mà chúng tôi cho là quan trọng và có rủi ro cao sẽ bị xóa khỏi Internet vì nhiều lý do khác nhau, trong đó có lý do kiểm duyệt và kỹ thuật.

 

                                                          ***

CHÚ THÍCH :

 

LIV Data một dự án lưu trữ dữ liệu của Legal Initiatives for Vietnam (Sáng kiến Pháp lý Việt Nam) - một tổ chức phi lợi nhuận đăng ký theo quy chế 501(c)(3) tại bang California, Hoa Kỳ.

 

Chúng tôi tiến hành thu thập và lưu trữ dữ liệu về các vấn đề, vụ việc nhằm phục vụ cho việc tra cứu trong quá trình làm báo và nghiên cứu, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu này ra cho công chúng.

 

LIV Data trình bày dữ liệu dưới dạng wiki dựa trên phần mềm Wiki.js, một phần mềm mã nguồn mở.

 

Tuy vậy, khác với Wikipedia, nội dung trên LIV Data hoàn toàn do LIV thu thập, biên tập và trình bày; người dùng không thể chỉnh sửa nội dung. 

 

Chúng tôi áp dụng tiêu chuẩn thẩm định nội dung cho LIV Data tương tự như với các dự án báo chí của chúng tôi là Luật Khoa tạp chí và The Vietnamese Magazine. Mọi dữ liệu trên LIV Data đều phải được dẫn từ những nguồn đảm bảo độ tin cậy.

 

Nếu bạn muốn cộng tác với LIV Data, xin liên hệ data@liv.ngo.

 

Nếu muốn ủng hộ tài chính cho dự án, xin bấm vào đây
No comments: