Sunday, October 31, 2021

CHỐNG THAM NHŨNG HAY LÀ NUÔI THAM NHŨNG (Hà Huy Son)

 


CHỐNG THAM NHŨNG HAY LÀ NUÔI THAM NHŨNG   

Hà Huy Son

27/10/2021  03:41 

https://www.facebook.com/huyson.ha.3/posts/2601910303287978

 

Chống tham nhũng nhưng lại hạ thấp pháp luật, coi pháp luật là thứ yếu. Không thiết kế để ban hành hệ thống pháp luật đồng bộ chống tham nhũng.

 

Chẳng hạn như: Chưa ban hành Luật kê khai tài sản của công dân. Vì quan chức phải kê khai tài sản nhưng người thân của họ không phải kê khai tài sản thì Luật phòng, chống tham nhũng quy định quan chức phải kê khai tài sản cũng như không. Luật thanh toán qua ngân hàng và sử dụng tiền mặt trong thanh toán. Mở rộng phạm vi khởi kiện hành chính cho đến cấp cao nhất trong bộ máy nhà nước chứ không chỉ hạn chế đến cấp Bộ trưởng như hiện nay. Luật bổ nhiệm, công chức viên chức ...

 

Chống tham nhũng theo kiểu quân chủ. Mặc định Vua là không tham nhũng, Vua là không chịu sự kiểm soát của cơ quan nào.

 

Chống tham nhũng bằng Đức trị, giáo lý Nho, Khổng.

 

Chống tham nhũng như vậy thực chất là nuôi tham nhũng và giành cho mình đặc quyền chống tham nhũng. Chống tham nhũng suốt đời, chỉ một mình mình ở trong lô cốt bắn ra chứ không ai có thể bắn vào.

 

.

4 BÌNH LUẬN   
No comments: