Monday, July 26, 2021

TIN & BÀI NGÀY 25/07/2021

 


TIN & BÀI NGÀY 25/07/2021

 

 

 

25/07/2021

NGÀY TÀN CỦA KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN? (Phạm Phú Khải)

ĐÔI ĐIỀU VỀ CỤ FIDEL CASTRO, 1926-2016 (Phan Thế Hải)

DÂN CUBA LÀM CÁCH MẠNG CHỐNG "CÁCH MẠNG" : NGÀY TÀN CỦA CHẾ ĐỘ ĐÃ ĐIỂM (Thụy My - RFI)

TỔNG THỐNG BIDEN : LỆNH TRỪNG PHẠT CUBA 'MỚI CHỈ LÀ BẮT ĐẦU' (BBC Tiếng Việt)

MỸ CẠNH TRANH NHƯNG KHÔNG MUỐN XUNG ĐỘT VỚI TRUNG QUỐC (Hiếu Chân)

SAU 9 NĂM XÂY DỰNG, THÀNH PHỐ TAM SA TRỞ THÀNH VỎ BỌC CHO THAM VỌNG CƯỜNG QUỐC BIỂN CỦA TRUNG QUỐC (Lee Nguyen - Luật Khoa)

CUỘC THĂM DÒ CỦA AP-NORC : HẦU HẾT NHỮNG NGƯỜI MỸ CHƯA CHÍCH NGỪA ĐỀU KHÔNG MUỐN CHÍCH (Tammy Webber & Emily Swanson)

NGƯỜI MỸ ĐÃ CHÍCH NGỪA : 'ĐỦ RỒI' (David Frum - The Atlantic)

VIỆT NAM ĐƯỢC MỸ VIỆN TRỢ 1/5 SỐ VACCINE DÀNH CHO CHÂU Á (Đặng Sơn Duân)

AI CÓ THẨM QUYỀN GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ? (Mai Bá Kiếm)

VỠ TRẬN! (Trần Thanh Cảnh)

CHẠY ĐI ĐÂU THOÁT COVID! (Lưu Nhi Dũ)

ĐÓI ! (Nguyễn Tập)

THÊM 3 TRIỆU LIỀU VACCINE MODERNA DO MỸ TẶNG VỀ TỚI VIỆT NAM (BBC Tiếng Việt)

DOANH NGHIỆP "KHÓC RÒNG" VÌ ĐỒ UỐNG, SỮA. . . KHÔNG PHẢI LÀ HÀNG THIẾT YẾU (Dân Trí Online)

CẦN CHẾ ĐỊNH CHÍNH QUYỀN “TUYÊN BỐ VÙNG DỊCH” (Đặng Đình Mạnh)

CHO MƯỢN VACCIN CÓ PHẢI CHUYỆN KHÔI HÀI THỜI COVID-19? (Lê Thiếu Nhơn)

SÀI GÒN NGÀY PHONG TOẢ THỨ MƯỜI BẢY : CHUYỆN LINH TINH (Đỗ Duy Ngọc)

SAO ANH CỨ "MÃI LÀ NGƯỜI ĐẾN SAU". . . (Lê Huyền Ái Mỹ)

CÁC CON VẬT ĐỀU ĐƯỢC BÌNH ĐẲNG NHƯNG CÓ MỘT SỐ CON ĐƯỢC BÌNH ĐẲNG HƠN (Dương Quốc Chính)

HOA KỲ THUYẾT PHỤC VIỆT NAM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA TÀU SÂN BAY VÀO ĐÀ NẴNG : TIẾT LỘ CỦA ĐS TED OSIUS (Linh Đan / VOA)

NGÀY 25/07/2021 : VIỆT NAM CÓ 7.525 CA MẮC COVID-19 TRONG NƯỚC (24h.com.vn)

BÀI MỚI NGÀY 25/07/2021 (Báo Tiếng Dân)

TIN & BÀI NGÀY 24/07/2021

 

 


No comments: