Monday, July 30, 2018

TUYÊN BỐ về CÁC DỰ ÁN BOT GIAO THÔNG (tin tổng hợp)
RFA
2018-03-30

Một số tổ chức xã hội dân sự cùng nhiều cá nhân ngày 30 tháng 3 đã ra một bản tuyên bố tố cáo đa số các dự án BOT cầu đường có sự câu kết bất minh giữa các nhà đầu tư và một số quan chức chính quyền địa phương và trung ương.

Bản tuyên bố nhận định chủ đầu tư và một số quan chức chính quyền đã tìm cách móc túi người dân qua các hình thức như đặt trạm sai chỗ, đặt quá nhiều trạm và đặt trạm ở những nơi không cần thiết.

Nhiều nhà đầu tư chi tiền cho quan chức tham nhũng để chạy xin giấy phép thực hiện dự án, sau đó nâng khống vốn xây dựng để thu tiền của người dân.

Chính sự kết cấu để trục lợi giữa các nhóm lợi ích và quan chức đã khiến người dân phẫn nộ, phải đứng lên đấu tranh phản đối phi bạo động và hợp pháp. Đỉnh điểm của những phản đối của người dân bắt đầu từ tháng 11/2017 và kéo dài cho đến nay trên toàn quốc.

Theo bản tuyên bố, nhà nước đã có quy định cụ thể về xây dựng trạm BOT nhưng các quan chức tham nhũng đã phớt lờ hoặc tìm cách lách luật. Quy trình xây dựng trạm từ khâu lập dự án đến khi đấu thầu chưa công khai minh bạch. Ngoài ra, người dân không được biết lệ phí được tính bằng cách nào mặc dù họ là những người bỏ tiền chi trả.

Từ những bất cập trên, các tổ chức và cá nhân hoạt động xã hội dân sự đã yêu cầu Nhà nước phải nhanh chóng thanh tra tất cả các dự án BOT để làm rõ sự cấu kết giữa nhà đầu tư với các quan chức tham nhũng. Nếu phát hiện vi phạm phải dừng các dự án và khởi tố những người vi phạm. Việc xây dựng các trạm BOT phải được công khai minh bạch. Và cần khuyến khích người dân đấu tranh bất bạo động và hợp pháp khi thấy bất bình.

----------------------------

Hoàng Dũng
30/07/2018

Các dự án đầu tư BOT (Build-Operate-Transfer) là dự án cơ sở hạ tầng do chính quyền kêu gọi công ty tư nhân bỏ vốn ra xây dựng qua đấu thầu, rồi vận hành thu phí để thu hồi vốn và lãi, và cuối cùng chuyển giao lại cho nhà nước.

Nếu làm đúng vậy, thì các dự án BOT là rất tốt: nhà nước không phải bỏ vốn ra xây dựng; người sử dụng có hạ tầng để dùng với phí hợp lý; sau khi chuyển giao nhà nước có được cơ sở hạ tầng (dù đã có thể đã xuống cấp).

Dưới đây chỉ bàn đến các dự án BOT giao thông. Rất đáng tiếc ở Việt Nam, BOT không phải đúng nghĩa BOT như nêu trên. Tất cả các dự án BOT giao thông đã không được đấu thầu (mà được chỉ định thầu) cho nên khả năng đội vốn lên 2-3 lần là rất cao (khiến cho thời gian vận hành và thu phí kéo dài và thực chất là ăn cắp của người sử dụng); phần lớn các dự án BOT là cải tạo, nâng cấp các đoạn đường cũ (chứ không phải là xây mới); việc đặt các trạm thu phí BOT nhiều nơi không hợp lý (BOT Cai Lậy [Tiền Giang], Mỹ Lộc [Nam Định], Tân Đệ [Thái Bình],… và nhiều trạm BOT khác). Có nhiều dấu hiệu về sự câu kết của các cơ quan nhà nước với các chủ đầu tư trong việc chạy dự án BOT, xây dựng cũng như vận hành gây thiệt hại cho người tiêu dùng và nhà nước.

Chúng tôi ủng hộ phản ứng của dân chúng, các chủ phương tiện xe cộ và các thành viên của nhóm “Bạn hữu đường xa” để phản đối những bất hợp lý của những BOT giao thông, gây sức ép với Bộ Giao thông Vận tải và chủ đầu tư để dự án được minh bạch hơn.

Chúng tôi yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền rà soát lại tất cả bất hợp lý của các dự án BOT (từ vốn đầu tư, thời gian thu thí, mức phí đến vị trí của các trạm thu phí, cũng như điều tra các dấu hiệu câu kết, tham nhũng liên quan đến các dự án BOT) và chấn chỉnh để các dự án BOT thực sự là BOT chứ không phải là BOT trá hình.

Xin vào đây để ký tên ủng hộ Tuyên bố này: 
No comments: