Saturday, July 28, 2018

"NỖI OAN CỦA MỘT LINH MỤC" & BÀI HỌC VỚI CỘNG SẢN (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
Thứ Hai, 07/16/2018 - 21:53 — nguyenhuuvinh

Cách đây mấy năm, báo chí đưa một số bài viết về hiện tượng “Linh mục không có đạo”. Vấn đề khá nhạy cảm gây tò mò làm tôi chú ý, bởi lẽ đã là linh mục tại sao lại không có đạo? Bài viết về trường hợp Linh mục Phero Nguyễn Thái Từ, quản Hạt Nghĩa Yên, Giáo Phận Vinh, Sở Hạt thuộc Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.


*
*
Thứ Bảy, 07/28/2018 - 03:12 — nguyenhuuvinh

Linh mục không có đạo?
Câu chuyện “Linh mục không có đạo” bắt đầu từ việc trang web của HĐND Tỉnh Hà Tĩnh ghi nghề nghiệp chức vụ hiện tại là Linh mục quản Hạt Nghĩa Yên, Đức Yên, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Thế nhưng phần tôn giáo lại ghi là “Không”.
Với những người thuộc thế hệ chúng tôi, việc oái oăm để có hiện tượng “Linh mục không có đạo” là điều không khó hiểu.


*No comments: