Wednesday, September 28, 2022

BÀI MỚI NGÀY 28/09/2022 (Báo Tiếng Dân)

 Báo Tiếng Dân

NGÀY 28/09/2022

https://baotiengdan.com/

 

BÀI MỚI

 

Về tính pháp lý của các cuộc “Trưng cầu dân ý” do Nga tổ chức ở Ukraine

Nguyễn Quốc Tấn Trung  -  28/09/2022

.

Vết nhơ khó rửa

Nguyễn Thông  -  28/09/2022

.

Bạn Hiền sân bay!

Lê Huyền Ái Mỹ  -  28/09/2022

.

Chiến lược là gì ở nước ta?

Ngô Huy Cương  -   28/09/2022

.

Nỗi buồn Võ An Đôn

Lê Ngọc Luân  -  28/09/2022

.

Khăn trùm đầu – Biểu tượng tự do hay mông muội?

Nguyễn Phương Mai   -  28/09/2022

.

Các bức ảnh cho thấy đoàn xe dài 10 dặm ở biên giới Nga khi nhiều người chạy trốn lệnh tổng động viên

Washington Post  -  Cù Tuấn, dịch   -  28/09/2022

.

Cái bắt tay diệt vong

Viet-Studies  -  Sao Băng   -  28/09/2022

.

Tình hình Ukraine ngày thứ 216

Phan Châu Thành   -   28/09/2022

.

Về lời kêu gọi bãi bỏ hình thức cùm chân tù nhân

Blog VOA  -  Trân Văn  -  27/09/2022

.

Tại sao quan hệ Ấn – Nga suy giảm?

Nguyễn Ngọc Chu  -  27/09/2022

.

Bàn về các khái niệm Luật Hiến pháp, Rule of Law và Rechtsstaat

Đỗ Kim Thêm  -  27/09/2022

.

Tình hình Ukraine ngày thứ 215

Phan Châu Thành  -  27/09/2022

.

Hành trình vượt gần ngàn dặm để thăm chồng tôi Trịnh Bá Phương

Đỗ Thị Thu  -  27/09/2022

.

Chuyện không có điện cho một tiếng hát

Tuấn Khanh   -  27/09/2022

.

Một đám cưới ở California và chiếc ba lô Eo-Vi

Jackhammer Nguyễn  -  27/09/2022

.

Không ai hiểu y tế Việt Nam bằng Cộng sản

Đỗ Ngà  -  26/09/2022

.

‘Cắt điện’ để ‘không thể chạm vào mùa thu Hà Nội’

Blog VOA  -  Trân Văn   -  26/09/2022

.

Nghĩ về một sự tự huỷ mình của một cô giáo

Lê Nguyễn  -  26/09/2022

.

Những điều mình thấy được từ Ukraine

Phan Châu Thành  -  26/09/2022

.

Nhân trường hợp ca sĩ Khánh Ly

Huy Đức  -  26/09/2022

.

“Nếu em được sống các kiếp tiếp theo, em không bao giờ ước một cái nghề cao quý này cả”

Nguyễn Tiến Tường  -   26/09/2022

 

No comments: