Saturday, May 28, 2011

CÁC DÂN BIỂU MỸ KÊU GỌI VIỆT NAM TRẢ TỰ DO CHO 7 NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN (RFI)


Thanh Phương   -    RFI
Thứ bảy 28 Tháng Năm 2011

Vào ngày th Hai tun ti, 30/5, Tòa án tnh Bến Tre s đưa ra xét x by người, gm Mc sư Dương Kim Khi, bà Trn Th Thúy, ông Nguyn Thành Tâm, ông Phm Văn Thông, ông Nguyn Chí Thành, bà Phm Ngc Hoa và ông Cao Văn Tnh.

Theo đng Vit Tân, by người nói trên đu là dân oan đi khiếu kin t nhiu năm qua và hu hết là tín đ ca Hi thánh Tin Lành Mennonite. Riêng ba người là mc Sư Dương Kim Khi, bà Trn Th Thúy và ông Nguyn Thành Tâm là đng viên Vìt Tân, mt đng đu tranh cho dân ch, nhưng b Vit Nam xem là t chc khng b.

H s ra tòa vi ti danh « hot đng nhm lt đ chính quyn nhân dân » chiếu theo điu 79 Lut Hình s Vit Nam. By nhà hot đng nói trên đã b giam gi nhiu tháng mà vn không được gp gia đình và lut sư. Cho đến hôm nay, các lut sư bào cha vn chưa nhn được bn cáo trng.

Trong mt bc thư đ ngày 26/5 gi Th tướng Nguyn Tn Dũng, năm dân biu Hoa K, Edward Royce, Dana Rohrabacher, Loretta Sanchez, Frank R.Wolf và Zoe Lofgren đã yêu cu tr t do cho by nhà hot đng. Bc thư nhc li rng mc sư Dương Kim Khi là mt tù chính tr lâu năm và là mt nhà hot đng tôn giáo.

Theo các dân biu này, vic đàn áp mc sư Khi và các tín đ Menonite là mt « vết nhơ » trong h sơ tôn giáo ngày càng t hi ca chính ph Hà Ni, và cho thy là Vit Nam đáng b đưa vào danh sách các quc gia cn quan tâm đc bit v nhng vi phm v t do tôn giáo.

Các dân biu M còn nhc nh rng Vit Nam đã ký Công ước v các quyn dân s và chính tr, trong đó có quyn t do lp hi. Vic các cá nhân nói trên có th có quan h vi đng Vit Tân là quyn cơ bn ca h.
---------------------------------

Dân biểu Mỹ lên tiếng về vụ xét xử ở Bến Tre    (BBC)    thứ sáu, 27 tháng 5, 2011DƯƠNG KIM KHẢI : BÀI CA CUỘC ĐỜI (Nguyệt Quỳnh)


.
.
.

No comments: