Tuesday, May 31, 2011

MIẾN ĐIỆN ĐI THEO LẬP TRƯỜNG CỦA TRUNG QUỐC VỀ BIỂN ĐÔNG (RFI)

Trng Nghĩa   -   RFI
Thứ ba 31 Tháng Năm 2011

Phi chăng chính sách chia đ tr ca Trung Quc nhm vào các nước Đông Nam Á đã li gt hái thêm thành công vi hu thun ca Miến Đin trên h sơ Bin Đông?

Nhân chuyến công du Trung Quc va qua, tng thng Miến Đin Thein Sein đã công khai tuyên b ng h quan đim ca Trung Quc v vn đ Bin Đông, cho dù hai đng minh Vit Nam và Philippines liên tiếp b Bc Kinh chèn ép. Theo các nhà phân tích, thái đ ca Miến Đin đe da s thng nht ca ASEAN.

T khi mt chính quyn mang v bc dân s lên cm quyn ti Miến Đin, Trung Quc đã liên tiếp tìm cách lôi kéo nước này. Thượng khách nước ngoài đu tiên chính thc đến thăm Miến Đin sau khi Tng thng Thein Sein nhm chc là ông Gi Khánh Lâm, nhân vt s 4 trong chính quyn Bc Kinh, mang theo hàng t đô la tín dng. Vào tun trước, Trung Quc li tri thm đ đ đón Tng thng Miến Đin, nhân mt chuyến quc du ba ngày và hai bên đã quyết đnh nâng quan h song phương lên mt tm mc chiến lược.

Điu được các nhà quan sát ghi nhn là thái đ thn phc Trung Quc ca nhân vt lãnh đo Miến Đin. Theo nht báo Irrawady ca người Miến Đin lưu vong ti Thái Lan, mt trong nhng mc tiêu quan trng mà ông Thein Sein đ ra trong chuyến công du Trung Quc là tìm kiếm hu thun ca Bc Kinh trong quan h gia Miến Đin vi khi ASEAN.
Mt cách c th là tng thng Miến Đin mun được Trung Quc ng h trong vic Miến Đin đòi quyn ch tch luân phiên ca Hip hi Đông Nam Á vào năm 2014. Và đ tranh th Bc Kinh, ông Thein Sein đã cam kết vi ch tch Trung Quc H Cm Đào là chính ph ca ông tiếp tc duy trì chính sách Mt nước Trung Quc, đng thi hu thun Trung Quc trên h sơ Bin Đông.
Quan đim mt nước Trung Quc không có gì đáng nói vì nước nào quan h vi Trung Quc cũng đu chp nhn chính sách này. Đim đáng chú ý là tuyên b ng h Trung Quc trên vn đ Bin Đông ca ông Thein Sein, vì điu này mc nhiên phá hoi đoàn kết ni b ASEAN, mà Miến Đin là mt thành viên.

Trước hết, tuyên b ca Tng thng Miến Đin được đưa ra đúng vào lúc căng thng ny sinh gia Vit Nam và Trung Quc, sau v tu thăm dò ca hãng PetroVietnam b tàu hi giám ca Trung Quc phá hoi ti mt vùng bin ca Vit Nam, nhưng b Trung Quc đòi ch quyn. Trước đó, tàu thăm dò du khí cho mt thành viên khác ca ASEAN là Philippines cũng b tàu Trung Quc sách nhiu và đui khi khu vc đang hot đng thuc quyn kim soát ca Manila, nhng cũng b Bc Kinh tranh chp.
Khi ng h chính sách Bin Đông ca Trung Quc, Miến Đin mc nhiên xem nh các đòi hi ca các đng minh trong khi ASEAN.

Mt khác, ASEAN và Trung Quc đã ký kết vào năm 2002 mt bn Tuyên b v cách ng x ca các bên Bin Đông (DOC). Miến Đin, vi tư cách là thành viên Hip hi Đông Nam Á, có nhim v tuân th văn kin này và gi vai trò trung lp trong tranh chp ASEAN-Trung Quc. Thế nhưng ln này, Miến Đin li đng hn v phía Trung Quc.

Ngoài ra, vic ông Thein Sein ng h Trung Quc trong vùng Bin Đông có th làm suy yếu s thng nht ca ASEAN và không phù hp vi tinh thn bn Tuyên b chung v Cng đng ASEAN trong mt cng đng toàn cu ca các quc gia, va được toàn th các lãnh đo Đông Nam Á thông qua nhân Hi ngh Thượng đnh ASEAN ti Indonesia đu tháng năm.

Theo bn tuyên b đó, ASEAN đang n lc tiến ti mt cương lĩnh chung vào năm 2022 đ có được mt quan đim có phi hp hơn, thun nht hơn ca toàn khi v các vn đ toàn cu mà các nước cùng quan tâm, da trên mt quan đim chung ca ASEAN, qua đó tiếp tc tăng cường giá tr tiếng nói ca ASEAN trong các din đàn đa phương.

Trong bi cnh các thành viên ASEAN có tranh chp vi Trung Quc ti vùng Bin Đông như Vit Nam, Philippines, Malaysia, Brunei, và c Indonesia đang n lc tìm kiếm đng thun trong toàn khi đ chng li sc ép thô bo ca Trung Quc, hành đng có th gi là “ăn mnh ca Miến Đin là mt mi đe da rt ln. Lý do rt đơn gin. ASEAN vn hành theo nguyên tc đng thun. Nếu không được toàn th thành viên ASEAN chp thun thì bt k mt đ xut nào cũng có th b bác b.

T trước đến nay, trên vn đ Bin Đông, Trung Quc luôn luôn tìm cách chia r khi ASEAN đ d b thao túng. Vic Tng thng Miến Đin ng h quan đim ca Bc Kinh có th được xem là mt thành công mi ca Trung Quc trong âm mưu đó.

.
.
.

No comments: