Thursday, August 26, 2010

VIDEO : CHIẾN DỊCH CỨU CỒN DẦU

VIDEO : Chiến dịch cứu Cồn Dầu

Mạch Sống

Thursday, August 26 @ 11:25:44 EDT

http://www.machsong.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1978

.

Ông Nguyễn Vinh Quang Điều Trần Trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos hôm 18/08/10.

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=GVbcFfT_c0s&feature=player_embedded

.

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=g3piwAghWZQ&feature=player_embedded

.

.

Ông Nguyễn Thành Tài Điều Trần Trước Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos hôm 18/08/10.

Từ Houston đến Hoa Thịnh Đốn lần đầu, Ông Tài dùng hình ảnh để trình bày về những diễn tiến dẫn đến cuộc đàn áp của công an và cái chết của người em ruột. Dơ tấm hình của người em đã ngã gục vì tranh đấu cho công lý và tự do tôn giáo, Ông Tài sụt sùi kể lại.

Phần 1

http://www.youtube.com/watch?v=2PQy_4RVczM&feature=player_embedded

.

Phần 2

http://www.youtube.com/watch?v=GD1UYQRRyek&feature=player_embedded

.

.

ĐỌC THÊM :

Cồn Dầu ký sự – Kỳ I: Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri thông tin về Cồn Dầu

J.B Nguyễn Hữu Vinh

14/08/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/08/14/c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u-ky-s%e1%bb%b1-k%e1%bb%b3-i-d%e1%bb%a9c-cha-giuse-chau-ng%e1%bb%8dc-tri-thong-tin-v%e1%bb%81-c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u/

.

Cồn Dầu ký sự – Kỳ II: Với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri và những vấn đề của Giáo hội Công giáo

J.B Nguyễn Hữu Vinh

15/08/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/08/15/c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u-ky-s%e1%bb%b1-ph%e1%ba%a7n-ii-v%e1%bb%9bi-d%e1%bb%a9c-cha-giuse-chau-ng%e1%bb%8dc-tri-va-nh%e1%bb%afng-v%e1%ba%a5n-d%e1%bb%81-c%e1%bb%a7a-giao-h%e1%bb%99i-cong-giao/

.

Cồn Dầu ký sự: – Kỳ III: Thực tế với giáo dân Cồn Dầu

J.B Nguyễn Hữu Vinh

18/08/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/08/18/c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u-ky-s%e1%bb%b1-k%e1%bb%b3-iii-th%e1%bb%b1c-t%e1%ba%bf-v%e1%bb%9bi-giao-dan-c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u/

.

Cồn Dầu ký sự – Kỳ IV – Cái chết của anh Toma Nguyễn Thành Năm

J.B Nguyễn Hữu Vinh

24/08/2010

http://jbnguyenhuuvinh.wordpress.com/2010/08/24/c%e1%bb%93n-d%e1%ba%a7u-ky-s%e1%bb%b1-k%e1%bb%b3-4-%e2%80%93-cai-ch%e1%ba%bft-c%e1%bb%a7a-anh-toma-nguy%e1%bb%85n-thanh-nam/

.

.

.

No comments: