Saturday, August 28, 2010

20 TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ SẼ ĐƯỢC THẢ NHÂN NGÀY 2-9

20 tù nhân chính trị s được đc xá

Dân Báo

http://danlambao.wordpress.com/2010/08/29/20-tu-nhan-chinh-tr%e1%bb%8b-s%e1%ba%bd-d%c6%b0%e1%bb%a3c-d%e1%ba%b7c-xa/

(Dân Làm Báo) Chiều 28/8, trong cuộc hp báo công b Quyết đnh ca Ch tch nước v đc xá năm 2010, ông Lê Thế Tiệm – Th trưởng B CA cho biết s có 20 tù nhân chính tr được được đc xá trong dịp này (theo cách gi ca ông Tim là : các phm nhân phm ti “xâm phm an ninh quốc gia”)

.

Trả li câu hi ca phóng viên AFP v trường hp linh mục Nguyn Văn Lý, Th trưởng Tim cho biết trong s 20 tù nhân chính trị này không tên linh mục Lý, vì ngài đã được tm đình ch thi hành án t trước đó. Cũng theo ông Tiệm : trong quá trình v đa phương, ông Lý “có nhiu tiến b”, không vi phạm pháp lut nên không phi tiếp tc thi hành án. (Theo bản tin trên Bee)

.

Thông tin từ cuc hp báo, có khong 17000 phm nhân được đc xá nhân dp Quc khánh 2/9 và Đi l 1000 năm Thăng Long. Trong đó có 37 người nước ngoài.

Trước đó, có thông tin cho biết khong 30 tù nhân chính trị được xét duyệt đc xá. Tuy nhiên, khi công b chính thc thì ch còn lại 20 người. Hin không rõ chính xác s tù nhân chính tr này là nhng ai.

Theo quy định, mt phm nhân mun được đc xá phải hi t đ các điu kin như : ci to tt, ăn năn hi ci, làm đơn xin khoan hồng, tha nhn đã vi phm pháp lut… Vi các tù nhân chính tr, đây là những quy đnh mà h không bao gi chp nhận.

.

Trong cuộc phng vn vi đài RFA, thân nhân ca một s nhân vt đu tranh Dân ch cho biết, h không tin tưởng s được đc xá. Bà Nguyễn thị Kim Thanh, vợ ca tù nhân Trương Minh Đc, người đang b giam ti trại Xuân Lc nói:

“Anh (Trương Minh Đc) có nói rõ là đừng trông mong gì. Ch có nhng cơ quan nhân quyn, hoc ngoài có chính sách gì cho các anh (những tù chính tr) được v sm hơn thôi chứ đng mong mi và cũng đừng tht vng v vic không đc xá cho tù chính tr.

Bà Nguyễn Th Huyn Trang, v ca tù nhân Phm Văn Trội cũng cho biết :

“Tôi có nghe tin về vic này, nhưng đi vi tù chính tr như anh Tri không có ngh đnh gì đ đc xá cho đâu.”

Đợt đt xá năm nay có th nói là ln hơn nhiu so với mi năm, vì nhm vào dp quc khánh 2/9 và Đi l 1000 năm Thăng Long.

Những năm tr li đây, nhà nước VN thường t chc các cuộc đc xá nhân dp tết nguyên đán và quc khánh 2/9, mc đích nhằm để tuyên truyền cho “chính sách khoan hng ca Đng” . Tuy nhiên, kế hoch này đã có nhiều xut hin nhiu tiêu cc , đc bit qua s vic mt s quan tham b kết án, tuy chưa tù ngày nào mà đã lo lót đ được xét đc xá.

Dân Làm Báo

.

-----------------------------------------

.

Không có đối tượng "cộm cán" nào trong đợt đặc xá này! (bee.net.vn)

.

.

.

No comments: