Friday, August 27, 2010

TỔ CHỨC RSF KÊU GỌI HÀ NỘI TRẢ TỰ DO CHO CÁC NHÀ BÁO và CÔNG DÂN SỬ DỤNG INTERNET

Phóng viên Không biên giới kêu gọi Hà Nội trả tự do cho các nhà báo và công dân sử dụng internet

Tú Anh

Thứ sáu 27 Tháng Tám 2010

http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20100827-phong-vien-khong-bien-gioi-keu-goi-ha-noi-tra-tu-do-cho-cac-nha-bao-va-cong-dan-su

Nhân ngày 2/9, chính quyền Vit Nam thông báo s đc xá cho khong 30 ngàn tù nhân. Hiệp hi Phóng viên Không biên gii, tr s ti Paris, mt ln na kêu gi Hà Nội phi quan tâm đến trường hp ca 4 nhà báo và 15 công dân đang b giam cầm hoc qun chế chỉ vì đã s dng quyn t do thông tin và ngôn lun.

.

Trong một bn thông cáo báo chí ph biến chiu hôm qua 26/8/2010, T chc Phóng viên Không biên giới (Reporters sans Frontières - RSF) mt ln na đưa ra lời kêu gi bo v các nhà đu tranh cho nhân quyn, nhng công dân s dng internet, những nhà báo b bt giam mt cách bt công ch vì h s dng quyn tự do ngôn luận.

.

Trong bối cnh Hà Ni thông báo đc xá cho khong 30 ngàn tù nhân, RSF kêu gọi chính ph Vit Nam quan tâm đến tình trng ca ba nhà báo Trần Khi Thanh Thủy,Trương Minh Đc và Nguyn Văn Lý; cũng như s phn ca 15 công dân s dng mạng thông tin đin t b quy ti xâm hi an ninh quc gia, chng chính quyn. Mười lăm người s dng internet b nhà nước Việt Nam xem là ti phm có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa , Nguyn Văn Tính , Nguyn Mnh Sơn, Nguyn Văn Túc , Ngô Quỳnh, Nguyễn Kim Nhàn,Phm Văn Tri, Vũ Hùng, Lut sư Nguyn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, luật sư Lê Công Đnh , Trn Quc Hin , Trương Quc Huy, Điếu Cày Nguyễn Hoàng Hi, thc sĩ tin học Nguyn Tiến Trung.

Hiện nay Linh mc Nguyn Văn Lý được t do tm đ tr bnh và lut sư Lê Thị Công Nhân bị qun chế ti gia.
RSF thúc giụ
c chính quyn Vit Nam tôn trng những li cam kết và bo đm quyn t do cơ bn ca người dân khi gia nhập Tổ chức Thương Mi Thế Gii WTO năm 2006. Nếu chính quyn tr t do cho nhng người này thì đó sẽ là tín hiu mnh cho thy Vit Nam tht tâm mun m ca hi nhp vào thế gii.

RSF nhắc li là vào ngày 20/7/2010, Tng thư ký ca T chc Phóng viên Không biên giới đã gi mt bc thư đến Th tướng Vit Nam Nguyn Tn Dũng thnh cu ân xá cho những nhà báo và công dân b kết án tù k trên.

Việt Nam đã ký vào Công ước quc tế liên quan đến quyn công dân và chính trị của Liên Hip Quc.

.

.

.

No comments: