Monday, July 26, 2021

SÀI GÒN LƯỢNG THỨ (Tâm Chánh)

 


SÀI GÒN LƯỢNG THỨ   

Tâm Chánh

00:55  26/07/2021   

https://www.facebook.com/chanh.tam.33/posts/3780175845421988

 

Sài Gòn xin được lượng thứ vì trước mặt Sài Gòn là nguy cơ chia rẽ:

 

Một Sài Gòn còn lo đứt bữa, thiếu thốn sự đảm bảo an sinh, một Sài Gòn lo sống nhiều hơn sợ chết;

 

Một Sài Gòn được phân phối nhiều hơn thành quả phát triển, khấm khá, giàu có nhiều hơn nên sợ hãi dịch bệnh càn quét;

 

Rơi vào bẫy chia rẽ đó là Sài Gòn tự sát.

 

Nhưng một chính quyền lo được cho dân ở Sài Gòn là chính quyền tạo được ra chỗ dựa để người dân tự lo chứ không phải cấm cản hay bao cấp.

 

Nhìn đoàn người tháo chạy khỏi Sài Gòn mới thấy phần đáng lo nghĩ mà dịch họa đã làm lộ ra:

 

Sài Gòn chỉ là Sài Gòn khi người dân tìm thấy ở nó cơ hội tự lo được cho chính mình. Đó là sức hút đặc biệt Sài Gòn, nơi ai cũng tìm thấy cơ hội cho mình.

 

Sài Gòn như một cái bao tử tự do chứa được mọi ước muốn kiếm sống, đổi đời, từ của người lao động tự do, người buôn gánh bán bưng cho đến người lao động sáng tạo, từ kẻ chân lấm tay bùn cho đến người giàu sang quyền quí.

 

Đó là một Sài Gòn tự do, miền đất hứa từ nhiều đời nay, một giấc mơ Mỹ của nhiều thế hệ người Việt Nam.

 

Thành quả làm ăn khấm khá hơn trong những năm vừa qua chính là sức hút đó của Sài Gòn.

 

Thành ra đừng để Sài Gòn bị đứt gãy nguồn mạch tự do đó của mình.

 

Thành ra lo cho Sài Gòn không phải là rị mọ quyết định nên để lại cho Sài Gòn bao nhiêu ngân sách mà phải lo không để một người lao động tử tế nào phải tháo chạy khỏi Sài Gòn.

 

Đã muộn nhưng còn kịp để Sài Gòn lo kiến tạo một hệ thống an sinh vững vàng cho tầng lớp dễ bị tổn thương, cho người nghèo, cho tầng lớp bình dân, làm nền móng cho mọi quyết sách phát triển từ nay của Sài Gòn.

 

Để mọi người lao động không ai bị khinh khi, không ai bị cản trở mới chính là lo lắng thiết yếu cho Sài Gòn từ nay.

 

Lo căn cơ, dài hơi, thật lòng, thật dạ, chứ không phải là thứ lo mị dân cấp thời tế chẩn.

 

Lo sao để không một ai tháo chạy mới là đại kế phát triển bền lâu của Sài Gòn, dù khi bình thường, hay trong cơn họa.

 

29 BÌNH LUẬN  

 

 

 


No comments: