Monday, July 26, 2021

PHẢI CHĂNG TÔI ĐÃ BỊ NHẦM! (Nguyễn ĐÌnh Cống)

 


 

Phải chăng tôi đã bị nhầm

Nguyễn Đình Cống

26/07/2021

https://baotiengdan.com/2021/07/26/phai-chang-toi-da-bi-nham/

 

Nhân ngày 27 tháng 7 (ngày Thương binh – Liệt sĩ) tôi nhận được khoản tiền trên hai triệu, là quà của các cấp chính quyền tặng gia đình liệt sĩ. Đó là khoản trích ra từ ngân sách, nghĩa là từ tiền đóng thuế của dân. Tôi biết ơn về sự quan tâm đó.

 

Gia đình tôi có 5 liệt sĩ là cha tôi và các con cháu của ông, được cấp giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng, mẹ tôi đạt tiêu chuẩn bà mẹ anh hùng.

 

Tôi đã từng tự hào vì gia đình có đóng góp xương máu cho công cuộc đấu tranh do đảng Cộng sản (ĐCS) lãnh đạo. Tôi biết các thương binh liệt sĩ hy sinh xương máu là để phục vụ ĐCS làm cách mạng. Họ nghe theo lời tuyên truyền của Đảng, nói rằng để giành độc lập và thống nhất đất nước.

 

Đúng là có việc đó thật, nhưng mục đích chính của ĐCS không phải vì việc đó. Độc lập thống nhất chỉ là mục đích ngắn hạn của họ. ĐCS phải lãnh đạo toàn dân giành cho được để thực hiện một mục đích khác cơ bản, quan trọng, đó là áp đặt chính quyền do họ lập ra và sự thống trị toàn diện lên cả đất nước. Mục đích chính của ĐCS là thực thi lý thuyết của Chủ nghĩa Mác Lê về đấu tranh giai cấp, về thiết lập nhà nước chuyên chính vô sản để đem lại đặc quyền đặc lợi cho phe nhóm của họ.

 

Đảng, như một cành tầm gửi, bám vào cây chủ là dân tộc, hút nhựa từ cây chủ để phát triển, khai thác lòng yêu nước và sức mạnh của nhân dân để phục vụ cho lợi ích riêng là chủ yếu.

 

Độc lập, thống nhất chỉ là bước đầu, là điều kiện cần để ĐCS thực hiện sự thống trị chứ đó không phải mong ước chính của họ. Hy sinh xương máu của chiến sĩ, của đồng bào chính là để phục vụ cho mục đích cơ bản và lâu dài của ĐCS. Không có sự hy sinh đó ĐCS không thể có vai trò và quyền lực như ngày nay.

 

Sự hy sinh đó là một tổn thất lớn của dân tộc, nó cần được các thế hệ sau biết ơn và thờ cúng. Nhưng phải chăng tuyên truyền CS trong nhiều năm đã làm cho mọi người, kể cả những người đã đóng góp tính mạng, xương máu, hiểu sai ý nghĩa mục đích của sự hy sinh ấy. Đó là hy sinh cho độc lập thống nhất chỉ là phần phụ còn chủ yếu là hy sinh để Đảng giành chính quyền, áp đặt sự thống trị lên toàn quốc, để Đảng có đủ điều kiện thực thi Chủ nghĩa Mác Lê, để được bám gót Trung Cộng theo ý thức hệ cộng sản, áp đặt lên toàn dân một thứ đã bị nhân loại tiến bộ vứt vào đống rác.

 

Tuyên truyền CS đã lờ đi mục đích chính về sự hy sinh của chiến sĩ và đồng bào, đã biến phần phụ thành chính. Phải chăng đó là do vô tình vì kém trí tuệ hay cố ý lừa dối. Riêng tôi thì đã từng hiểu nhầm và đang ngộ ra sự thật. Phải chăng là như thế.

 

-----

 

1 COMMENT

 

Dũng Lý

Hai anh trai tôi, 1 Liệt Sỹ, 1 thương binh, bản thân đã từng là Quân nhân. Nhiều năm từng rất tự hào, tuy nhiên càng về sau này tôi thường tự hỏi những đóng góp đó đến giờ phút này đã đem lại cho Dân tôi những gì, đúng hay sai. Nếu đúng thì như thể bị đánh cắp mất cái gì! Nếu sai thì có bị lừa gì ko, ai đã lừa!
Cảm ơn tác giả nói đúng tâm trạng của tôi và có lẽ của nhiều người nữa!

 

 

 


No comments: