Monday, July 26, 2021

MỘT TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC QUÁI GỞ (Đoàn Bảo Châu)

 


MỘT TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC QUÁI GỞ  

Đoàn Bảo Châu

06:55  26/07/2021   

https://www.facebook.com/DoanBaoChau21165/posts/10159237872278965

 

Trong khi xã hội văn minh động viên học đại học bằng cách giảm học phí hay thậm chí miễn phí như ở Đức thì vị giáo sư này lại muốn tăng học phí để tạo rào cản.

 

Tôi không biết vị này học ở đâu mà tư tưởng quái gở như vậy?

 

Một xã hội công bằng là một xã hội sẽ trao cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi người.

 

Tuy điều này không thể thành hiện thực một cách tuyệt đối bởi sự phân cấp giàu nghèo một cách tự nhiên, những trường đại học đắt tiền thì chỉ con nhà giàu mới có điều kiện học nhưng việc trao cơ hội giáo dục một cách bình đẳng không chỉ có ý nghĩa nhân văn, bình đẳng với các tầng lớp xã hội mà còn phát huy được nhân tài ở mọi tầng lớp xã hội.

 

Tôi đoán vị giáo sư này xuất phát từ một gia đình giầu có lắm nên mới có tư tưởng phân biệt, ngăn chặn cơ hội giáo dục với những tầng lớp khó khăn trong xã hội. Người có tư duy thông thường sẽ hiểu rằng thường con nhà nghèo rất ít có cơ hội học giỏi để có học bổng, trừ những cá nhân có tài năng đặc biệt.

 

Con nhà nghèo, nhất là ở nông thôn đã thiệt thòi khi mới bước vào đời bởi không được học thày giỏi, thời gian phải giúp bố mẹ làm ruộng, làm việc nhà, nếu có thể vào được đại học thì sẽ cơ cơ hội đổi đời và tương lai có thể giúp bố mẹ, làng xóm của mình.

 

Theo như tôi hiểu thì chúng ta đang sống ở chế độ XHCN và hướng tới thiên đường cộng sản tươi đẹp và lý tưởng của cộng sản là xây một xã hội bình đẳng trong ấy tầng lớp công nông là tiên phong. Chẳng thế mà xưa có phong trào long trời lở đất bắt giết cường hào địa chủ để chia nhà, chia ruộng cho bần cố nông, rồi cướp “có văn hoá” của cải, phương tiện sản xuất của người có của trong phong trào Cải tạo Công Thương nghiệp Tư bản Tư doanh ở thành phố.

 

Tất cả để tạo một sự cào bằng về tài sản, đưa cho con em công nông cơ hội đổi đời. Vậy mà vị giáo sư, lại là một đại biểu quốc hội này lại dám đứng ở quốc hội mà ngang nhiên nêu ra tư tưởng phân biệt giai cấp, phân biệt giàu nghèo như vậy. Chẳng lẽ cái lý tưởng kia chỉ là một trò đạo đức giả và đến nay mới ngang nhiên lộ chân tướng thật?

 

Giáo sư, lại là giám đốc một trường lớn mà dám công khai đưa ra tư tưởng phản động như vậy, nếu lên chức to hơn nữa thì con em công nông nghèo sẽ phải chịu cảnh lầm than đến đâu?

 

Đừng nghe việc cấp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi mà lầm, người học giỏi chỉ là số rất ít, một nền giáo dục nhân văn phải có tác dụng đổi đời những con người bình thường.

 

https://nld.com.vn/.../gs-le-quan-dung-hoc-phi-lam-hang...

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159237872193965&set=a.10150708808583965

GS Lê Quân : Dùng học phí làm hàng rào cản học sinh lao vào đại học

 

433 BÌNH LUẬN  

 

 

 

No comments: