Monday, October 31, 2011

THỐNG ĐỐC CALIFORNIA CÔNG NHẬN CỜ VÀNG (Người Việt)Friday, October 28, 2011 8:40:22 PM

WESTMINSTER (NV) - Dân Biểu Tiểu Bang Jose Solorio (Dân Chủ) vừa công bố lá thư của Thống Ðốc Jerry E. Brown công nhận lá cờ vàng với ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại California, trong buổi gặp gỡ giới truyền thông lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu, tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí, trong nhà hàng Zen, Westminster.

Dân Biểu Jose Solorio tại cuộc họp báo ở nhà hàng Zen, Westminster. (Hình: Dan Huynh/Người Việt)

Ông Solorio, đại diện Ðịa Hạt 69, nói: “Tôi rất hãnh diện có được cơ hội để công bố lá thư của Thống Ðốc Brown hôm nay. Tôi rất cảm tạ sự đáp ứng nhanh chóng của thống đốc về yêu cầu của tôi để chính thức công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, để đáp ứng nguyện vọng của đa số người Mỹ gốc Việt trong tiểu bang. Tôi hiểu tầm quan trọng đối với cộng đồng Việt Nam, khi lá cờ vàng ba sọc đỏ này được công nhận là biểu tượng của cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở California, bởi vì lá cờ này là biểu tượng của tự do, dân chủ, đoàn kết và hy vọng.”

Văn thư của Thống Ðốc Brown cũng nhắc: “Những người Mỹ gốc Việt vẫn luôn chú tâm đến việc chống lại sự chuyên chế dưới tất cả các hình thức; tích cực hỗ trợ nhân quyền cho tất cả mọi người, và tôn trọng các nguyên tắc của nền dân chủ, công lý, và khoan dung mà quốc gia của chúng tôi đã có từ khi được thành lập. Lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa, với ba sọc đỏ trên nền màu vàng, và được sử dụng từ năm 1948, đã, đang và sẽ tiếp tục là một biểu tượng của khả năng phục hồi, tự do, và dân chủ của nhiều người Mỹ gốc Việt ở California. Lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa là một biểu tượng quan trọng trong lịch sử của người Mỹ gốc Việt và bây giờ được gọi lá cờ tự do và di sản của người Việt Nam.”

Dân Biểu Solorio cũng cho biết trong năm nay, toàn thể các nhà lập pháp của Quốc Hội California đã cùng ông soạn thảo và đồng nhất thông qua nghị quyết ACR-40 và ACR-63, để ghi nhận những đóng góp giá trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt cho tiểu bang California bằng tuyên bố Tháng Tư hàng năng là tháng dành để vinh danh người Mỹ gốc Việt trên toàn tiểu bang, và cũng vinh danh các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa anh dũng chiến đấu để bảo vệ cho sự tự do và dân chủ của Việt Nam.

Thống Ðốc Jerry Brown hứa vẫn tiếp tục ủng hộ cho Quyết Ðịnh S-14-06 của cựu Thống Ðốc Arnold Schwarzenegger là công nhận lá cờ VNCH và được treo trên các cơ sở của tiểu bang trong các buổi lễ của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Tham dự buổi họp báo của Dân Biểu Solorio còn có Hòa Thượng Thích Chơn Thành, viện chủ chùa Liên Hoa, Garden Grove, Nghị Viên Fountain Valley Michael Võ và một số đại diện hội đoàn trong cộng đồng.
California là nơi định cư của khoảng 500,000 người Việt Nam. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã đóng góp tích cực cho sự thịnh vượng của lịch sử, văn hóa, giáo dục và kinh tế của tiểu bang.
Dân Biểu Jose Solorio là chủ tịch Ủy Ban Bảo Hiểm Hạ Viện và là thành viên của Ủy Ban Ngân Sách và Giao Thông Hạ Viện. (L.N.)
.
.
.

No comments: