Wednesday, February 22, 2017

TRI QUỐC BẰNG TWITTER (Kurt Eichenwald - Newsweek)
17/02/2017 by PVLH 

Nhiều tổng thống Mỹ đã dùng công nghệ để giao tiếp trực tiếp với người dân, nhằm tạo niềm tin hoặc vận động cho các luật cụ thể. Nhưng trong tay Donald Trump, Twitter đã thành trò chơi nguy hiểm.-------------------------------

BÀI CŨ :
·         Cuộc báo thù của Putin

No comments: