Friday, July 8, 2011

VIDEO & HÌNH ẢNH DIỄN HÀNH NGÀY ĐỘC LẬP 4--7-2011 TẠI THỦ ĐÔ HOA THỊNH ĐỐNParade on July 4th 2011 in Washington DC, USA.
http://www.lyhuong.net/uc/index.php/shcd/1206-1206

Cuộc Diễn Hành Ngày Độc Lập 4-7-2011 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn với sự tham dự của Phái Đoàn Cộng Đồng VN.

Hình ảnh ghi nhận cuộc Diễn Hành của anh Nguyễn Văn Đặng


.
.
.

No comments: