Friday, July 22, 2011

DƯỚI ÁP LỰC CỦA DƯ LUẬN, CHÍNH QUYỀN HÀ NỘI PHẢI GIẢI THÍCH về CÔNG HÀM PHẠM V ĂN ĐỒNG (RFI)


Thanh Phương   -   RFI
Thứ năm 21 Tháng Bẩy 2011

Ln đu tiên, mt t báo chính thc Vit Nam đã đ cp đến công hàm ca th tướng Phm Văn Đng năm 1958, đ chng minh rng không h có chuyn tuyên b t b ch quyn ca Vit Nam đi vi hai qun đo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bài báo được đăng ti trên t Đi Đoàn Kết hôm qua, 20/07/2011, trong bi cnh dư lun trong nước, đc bit là gii nhân sĩ, trí thc, đòi chính quyn phi công khai hóa các vn đ liên quan đến quan h Vit Trung, đc bit là v công hàm Phm Văn Đng.

Nh bài báo ca Đi Đoàn Kết, t báo ca Mt Trn T Quc Vit Nam, mt t chc ngoi vi ca đng Cng sn, mà đc gi Vit Nam biết được c th ni dung, cũng như bi cnh ca bc công hàm nói trên:

Ngày 4/9/1958, th tướng Chu Ân Lai đã tuyên b vi quc tế quyết đnh ca chính ph Trung Quc v hi phn 12 hi lý k t đt lin ca Trung Quc và các đo ngoài khơi, bao gm hai qun đo Tây Sa và Nam Sa (tc qun đo Trường Sa và Hoàng Sa ca Vit Nam).

Sau đó, ngày 14/9/1958, th tướng Vit Nam Dân Ch Cng Hòa Phm Văn Đng đã gi cho th tướng Chu Ân Lai bc công hàm ghi rõ: Chính ph Vit Nam Dân Ch Cng Hòa ghi nhn và tán thành” tuyên b nói trên ca chính ph Trung Quc và s ch th cho các cơ quan Nhà nước có trách nhim trit đ tôn trng hi phn 12 hi lý ca Trung Quc”.

Trong sut my chc năm qua, gii lãnh đo Hà Ni đã hoàn toàn im hơi lng tiếng v bc công hàm Phm Văn Đng. Nhưng trong bn tin ngày 28/06/2011, Tân Hoa Xã, khi tường thut v cuc gp g gia hai th trưởng Ngoi giao Vit Nam -Trung Quc ti Bc Kinh, đã nhc li bc công hàm này như là mt bng chng cho thy Hà Ni tha nhn ch quyn ca Trung Quc trên qun đo Trường Sa- Hoàng Sa. Thông tin nói trên càng khiến dư lun Vit Nam xôn xao, nht là vì nhiu người chng biết mt mũi bc công hàm Phm Văn Đng ra sao.

Tht ra, t lâu, nhiu chuyên gia đã phân tích rõ là công hàm Phm Văn Đng chng có giá tr nào v mt pháp lý trên vn đ ch quyn Hoàng Sa-Trường Sa, bi mt lý do đơn giàn là hai qun đo này, vào thi đó, thuc quyn kim soát ca chính quyn Vit Nam Cng Hòa. Người ta không th t b nhng gì không nm trong tay.

Trong bài báo hôm qua, t Đi Đoàn Kết cũng phi công nhn rng vào thi đim năm 1958, Hoàng Sa và Trường Sa tm thi thuc quyn qun lý ca chính ph Vit Nam Cng Hòa” và chính ph này đã liên tc thc thi” ch quyn trên hai qun đo đó và đc bit đã quyết lit chng tr s xâm lược ca Trung Quc ti qun đo Hoàng Sa năm 1974.

Vào thi đim đó, chính ph Vit Nam Dân Ch Cng Hòa không có nghĩa v và quyn hn hành x ch quyn trên hai qun đo này. Theo t Đi Đoàn Kết, công hàm Phm Văn Đng không h tuyên b t b ch quyn ca Vit Nam đi vi Hoàng Sa - Trường Sa và cách din gii ca phía Trung Quc v bc công hàm là xuyên tc lch s và hoàn toàn không có cơ s pháp lý”.

Bài báo bin minh rng, công hàm Phm Văn Đng được đưa ra trong bi cnh phc tp và cp bách” đi vi Trung Quc, cũng như trong bi cnh quan h đc thù gia Vit Nam Dân Ch Cng Hòa và Trung Quc lúc đó va là đng chí va là anh em”, và nht là vào lúc mà min Bc Vit Nam rt cn s chi vin ca Trung Quc.
Vn đ là bi cnh thế gii nay đã thay đi, nhưng quan h Vit-Trung vn b ràng buc bi 4 ch tt” và 16 ch vàng, và gii lãnh đo Hà Ni vn b nghi là quá nhân nhượng Bc Kinh trên vn đ lãnh th. Mi nghi ng này càng tăng thêm sau chuyến đi Trung Quc ca th trưởng Ngoi giao H Xuân Son vi tư cách đc phái viên ca các lãnh đo Vit Nam.
Vi vic gii thích rõ công hàm Phm Văn Đng, chính quyn Vit Nam hy vng s xoa du phn nào dư lun trong nước, mà nay không ch phn n v nhng hành đng ngang ngược ca Trung Quc trên Bin Đông, mà còn đang rt bt bình trước hành đng đàn áp người biu tình phn đi Trung Quc.

-----------------------------------

Về Công Hàm do Phạm Văn Ðồng ký ngày 14/9/1958
.
Đỗ Thành Công   -   04:54:pm 19/07/11
.
BBC   -   Cập nhật: 09:14 GMT - thứ tư, 20 tháng 7, 2011
.
.
Lê Văn Cường, Kỹ sư xây dựng    -   19/07/2011
.
Ðã đến lúc nói thật về Công Hàm Phạm Văn Đồng
Lê Phan   -   Thứ Hai - 11 Tháng 7, 2011
.
Vũ Quí Hạo Nhiên   -    June 28, 2011
.
Vũ Quí Hạo Nhiên   -   June 25, 2011
.
Hao-Nhien Vu    -   July 9, 2011 
.
Vũ Quí Hạo Nhiên   -   July 14, 2011
.
Duy Ái – VOA    -    Thứ Sáu, 08 tháng 7 2011
.
Trương Nhân Tuấn    -   Đăng ngày: 11:39 24-06-2011
.
Trương Nhân Tuấn   -   Đăng ngày: 15:30 26-06-2011
.
.
Vũ Thị Phương Anh   -    Chủ nhật, ngày 26 tháng sáu năm 2011
.
China runs gauntlet in South China Seas
Jian Junbo và Wu Zhong   -    The Asia Times
Lê Quốc Tuấn. X-cafeVN chuyển ngữ    -    Thu, 06/23/2011 - 21:55

Đinh Kim Phúc   -   16/06/2011

.
.
.

No comments: