Saturday, July 16, 2011

CÁO TRẠNG TRUY TỐ TS CÙ HUY HÀ VŨ CÓ 12 ĐIỂM SAI LỆCH SO VỚI HỒ SƠ VỤ ÁN (LS Hà Huy Sơn)Luật sư Hà Huy Sơn

Thưa các quí vị, những người có trách nhiệm liên quan, những người quan tâm đến vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị truy tố theo điểm c, khoản 1, điều 88 Bộ luật hình sự “Tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,

Tôi luật sư Hà Huy Sơn, một trong bốn luật sư tham gia bào chữa cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, nhưng đáng tiếc tôi đã không thể thực hiện được trọn vẹn công việc bào chữa của mình tại phiên tòa. Chính vì vậy, tôi đã không có điều kiện để công bố nội dung bài bào chữa của mình tại tòa. Ngay sau phiên tòa sơ thẩm, Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã có đơn kháng cáo, đến nay theo điều 242, Bộ luật tố tụng hình sự Thời hạn xét xử phúc thẩm thì đã quá thời hạn mà Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao chưa ra thông báo về thời gian, địa điểm xét xử phúc thẩm. Việc công bố một phần nội dung bài bào chữa của tôi (dự định tại phiên sơ thẩm 4/4/2011) vào thời điểm này là cần thiết để góp phần yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng phải đảm bảo tính khách quan của vụ án.

Tôi xin dẫn ra dưới đây 12 điểm chứng cứ trong cáo trạng sai lệch so với hồ sơ của vụ án:

Điểm thứ Nhất: Cáo trạng trang 02 ghi: “+ Bài “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền, Vũ trả lời phỏng vấn đài Châu Á tự do (RFA) ngày 01/2/2010. Vũ xuyên tạc, phỉ báng chính quyền bằng lời lẽ:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách nhà nước chi vào những việc thậm chí có thể gọi là mafia. Tức là dùng vào những việc hoàn toàn khuất tất, chống lại lợi ích của nhân dân”.

Cáo trạng: hiện nay ở Việt Nam người ta sử dụng ngân sách vô tội vạ và rất nhiều tiền từ ngân sách Nhà nước chi vào những việc thậm chí là Mafia…”
Sau từ Mafia là dấu chấm Viện Kiểm sát lại làm sai lệch bằng dấu ba chấm và cắt xén làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Điểm thứ Hai: Tiếp trong + Bài “Phải đa đảng mới chống được lạm quyền:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày, để có được việc thực thi một cách nghiêm túc những quy định pháp luật, bảo vệ những quyền lợi chính đáng của người dân, từ quyền tài sản cho đến những quyền cơ bản khác thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế đđa đảng tại Việt Nam!.

Cáo trạng:“để có được chế tài đối với những kẻ cướp ngày thì tôi Cù Huy Hà Vũ khẳng định: Cách duy nhất là phải có chế đđa đảng tại Việt Nam (BL 141, 148, 227 đến 237, 255 ).
Viện kiểm sát cắt xén và thay bằng “dấu ba chấm làm cho nội dung của câu này bị sai lệch.

Điểm thứ Ba: Cáo trạng trang 02: “+ Bài: “Chiến tranh Việt Nam và ngày 30 tháng 4 dưới mắt tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ”.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Tóm lại, việc duy trì cho Đảng cộng sản Việt Nam độc quyền lãnh đạo đất nước không gì khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp của một nhóm nhỏ trong Đảng cộng sản Việt Nam, đi ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa!.

Cáo trạng: “…Tóm lại, việc duy trì cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước không khác hơn là để phục vụ lợi ích phi pháp một nhóm nhỏ trong Đảng Cộng sản Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích của đại đa số nhân dân trong đó có hàng triệu đảng viên cộng sản và vì vậy quyết không thể kéo dài hơn được nữa”.
Viện kiểm sát đã cắt bỏ cụm từ “độc quyền” thay bằng “tiếp tục và bỏ từ “gì” và “tuyệt của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ làm thay đổi nội dung bài phỏng vấn.

Điểm thứ Tư: Cáo trạng tiếp:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Nhân đây một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế đđa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, Hoà hợp, hoà giải dân tộc sẽ lại trở thành Lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước.

Cáo trạng: “Nhân đây, một lần nữa tôi kêu gọi ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mau chóng thực hiện chế đđa đảng ở Việt Nam bởi nếu không, hòa hợp, hòa giải dân tộc sẽ trở thành lừa dối dân tộc với hậu họa đã có thể nhìn thấy trước…”. (BL 140, 141, 170 đến 174, 238 đến 242, 260 đến 269, 909 đến 1144 đến 1147).
Viện Kiểm sát làm sai lệch: sẽ lại trở thành thành “sẽ trở thành và bỏ chữ viết hoa Hòa hợp và Lừa dối thành chữ viết thường làm thay đổi nội dung phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Điểm thứ Năm: Cáo trạng trang 02 + Bài: “TS Cù Huy Hà Vũ từ khởi kiện Thủ tướng đến yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến pháp:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là chính danh. Mà đảng đã không chính danh thì quyết không thể “lãnh đạo bất k ai!.

Cáo trạng:“…Dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là chính danh. Mà Đảng đã không chính danh thì không thể lãnh đạo bất kì ai.
Viện Kiểm sát thay đổi nội dung phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bỏ dấu ngoặc kép lãnh đạo.

Điểm thứ Sáu:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ:
“VOA: Thế nhưng như Tiến sĩ đã phân tích, mọi thứ đều do Đảng cộng sản nắm, kể cả Quốc hội, thì làm sao việc thay đổi độc quyền lãnh đạo của đảng này lại có thể diễn ra được?
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: Không có gì là không thể. Trước hết phải xem Điều 4 Hiến pháp có lý không đã. Nếu không có lý thì xóa bỏ là chuyện hoàn toàn bình thường.
Nguyên văn Điều 4 Hiến pháp là: “Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.
đây có nhiều phi lý đến cùng cực.
Thứ nhất, “Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước mà Nhà nước là Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, tức gồm Quốc hội. Nghĩa là đảng lãnh đạo Quốc hội.
Thế nhưng, cũng vẫn Điều 4 Hiến pháp ghi: Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật thì điều này có nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam phải tuân thủ Điều 83 Hiến pháp theo đó Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp.
Nghĩa là trên Quốc hội không còn cơ quan quyền lực nào khác có thể lãnh đạo, có thể ra lệnh cho Quốc hội, đồng nghĩa Đảng cộng sản Việt Nam phải chịu sự lãnh đạo của Quốc hội, bởi nếu ngược lại thì Điều 83 Hiến pháp đã phải ghi: Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao thứ Nhì của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sau Đảng cộng sản Việt Nam.
Thứ hai, vẫn theo Điều 4 Hiến pháp, Đảng cộng sản Việt Nam được quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội là vì đảng là “đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.
Thế nhưng “đại biểu phải là kết quả của bầu cử. Thực vậy, “đại là đại diện, biểu là biểu quyết, “đại biểu là đại diện được lựa chọn thông qua biểu quyết, tức thông qua bầu cử. Thú thật là từ thuở cha sinh mẹ đđến giờ tôi chưa từng nghe Đảng cộng sản Việt Nam hay ai đó nói rằng trong cuộc bầu cử X, Y, Z nào đó đảng được giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc bầu làm “đại biểucho bản thân.
Đến như các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội mà bản thân tôi, Cù Huy Hà Vũ, với tư cách là công dân trực tiếp bầu ra, còn chưa bao giờ được Ủy ban nhân dân phường Điện Biên, thành phố Hà Nội là nơi tôi cư trú thông báo để tôi có thể tham gia thì lấy đâu ra các cuộc họp hay đại hội của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc để bầu Đảng cộng sản Việt Nam làm “đại biểu cho mình!
Nói cách khác, “đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc dứt khoát là sự mạo nhận của Đảng cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có nên quyết không thể là chính danh. Mà đảng đã không chính danh thì quyết không thể lãnh đạo bất k ai!
Tóm lại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ.
Người Việt Nam có câu: “Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính mà Trời ở đây chính là Nhân dân thì dù nguồn gốc là do Đảng cộng sản chọn hay theo ngôn từ của đảng, cơ cấu đi chăng nữa Quốc hội cũng phải sớm thôi là công cụ của đảng và trở lại thiên chức “đại biểu cao nhất của Nhân dân để làm cái việc phế bỏ này, cho dù có khổ tâm.

Cáo trạng: “Vũ khẳng định: Tóm lại, điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ…”. (BL 139, 140, 148, 164 đến 167, 213 đến 226, 277 đến 286, 333 đến 342, 654 đến 675, 696 đến 702, 744 đến 753, 1148 đến 1152).
Để kết luận“Tóm lại, Điều 4 Hiến pháp Việt Nam là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ., Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã trả lời, phân tích rất dài khi trả lời một câu hỏi của đài VOA. Trong khi Viện kiểm sát trích dẫn một kết luận cụt ngủn, chẳng có lý lẽ, chẳng có phân tích để buộc tội đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Điểm thứ Bảy:
Cáo trạng trang 03 + Bài: Kiến nghị trả tự do cho tất cả tù nhân cựu quân nhân và viên chức chính quyền Việt nam cộng hòa: (Gửi Quốc hội Việt Nam)
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Trớ trêu thay, ban lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất sau 30 năm chiến tranh chẳng những đã không học tập tấm gương Hòa giải dân tộc của Hồ Chí Minh, mà ngược lại, còn khoét sâu vết thương của Dân tộc bằng việc tập trung “cải tạo trong nhiều năm trời cả trăm nghìn quân nhân, viên chức Việt Nam Cộng hòa, bằng kỷ niệm liên tục 35 năm nay Ngày giải phóng Miền Nam đậm chất thắng thua”… đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào tội xâm phạm an ninh quốc gia”!

Cáo trạng: “ …Tiếc thay cho ban lãnh đạo nước Việt nam thống nhất đã không làm được như thế mà ngược lại phải nói thật còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da bằng việc tập trung cải tạo trong hàng năm trời cả trăm nhìn quân nhân viên chức Việt Nam cộng hòa, .đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia.”(BL138, 139, 148, 156, 157, 158, 303, 304, 329 đến 331, 431 đến 460).
“cải tạo ông Vũ cũng dùng dấu ngoặc kép để phê phán tính chất cải tạo.

Điểm thứ Tám:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “trong nhiều năm trời
“còn khoét sâu vết thương của Dân tộc

Cáo trạng: “trong hàng năm trời
còn sát muối vào vết thương chiến tranh chưa kịp lên da
Viện kiểm sát đã làm thêm, thay đổi nhiều điểm, rất nghiêm trọng làm sai lệch nội dung của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ như thay: nhiều năm thành hàng năm, khoét sâu” thành “sát muối, của Dân tộc thành chiến tranh chưa kịp lên da.

Điểm thứ Chín:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ rơi vào vòng xoáy của sự thù hận với hệ quả là một số người bị chính quyền mới kết vào tội xâm phạm an ninh quốc gia.

Cáo trạng:“đẩy không ít người Việt thuộc chính quyền cũ vào vòng xoáy thù hận, dẫn đến một số quay ra chống chính quyền mới để rồi bị kết tội xâm phạm An ninh quốc gia“.
Viện kiểm sát lại tiếp tục làm sai nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.

Điểm thứ Mười: Cáo trạng trang 03 trong Bài phóng viên Trâm Oanh phỏng vấn Cù Huy Hà Vũ”:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: không hề có cụm từ chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như không có cụm từ “Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam . (Bút lục hồ sơ từ 32 -38 Cáo trạng thì ghi bút lục 142, 198 đến 201, 255).

Cáo trạng: “…chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay đang ngày càng trở LÊN thối nát…”, “…Đại hội Đảng lần thứ XI là Đại hội cuối cùng của Đảng cộng sản Việt Nam…” (BL 142, 198 đến 201, 255).

Điểm thứ Mười một: Cáo trạng viết trong + Bài Tam quyền nhất lập đồng lòng hại dân.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả Hành pháp, Tư pháp và Lập pháp đồng lòng hại dân, ngược 180 độ với Hiến pháp tại Điều 2: Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và Điều 3: Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân!

Cáo trạng: “…Vậy là cả Chính phủ, Tòa án, Quốc hội, cả hành pháp, tư pháp và lập pháp đồng lòng hại dân, ngược lại 180 độ với Hiến pháp tại điều 2…”.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ dẫn từ Hiến pháp rõ ràng:
Điều 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.
Điều 3: Nhà nước nghiêm trị mọi hành động xâm phạm lợi ích của Nhân dân!

Điểm thứ Mười hai:
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ: “Ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân côi cút làm ăn kia khỏi sự bức hại tập thể của Tam quyền không phân lập hay Tam quyền nhất lập nói trên ở Việt Nam, người viết bài này xin đội ơn và hậu tạ!

Cáo trạng: ai chỉ ra được cách nào để cứu những người dân côi cút làm ăn kia khỏi sự bức hại tập thể tam quyền không phân lập hay Tam quyền nhất lập nói trên ở Việt Nam . (BL 149, 243 đến 248, 461 đến 464).

Cáo trạng ngày 17/12/2011 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội dựa trên các chứng cứ không đảm bảo là những gì có thật vì nó không phải do các đài, trang mạng đã phỏng vấn Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cung cấp mà được lấy từ máy vi tính, tài liệu thu được ở nhà riêng của Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và được Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ công nhận.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 4/4/2011, không có luật sư tham gia phần tranh tụng, bị cáo không được cung cấp 10 tài liệu là chứng cứ buộc tội, Hội đồng xét xử dựa trên các chứng cứ không đảm bảo là những gì có thật và bản cáo trạng có 12 điểm sai lệch nêu trên đã kết án 7 năm tù giam, 3 năm quản chế đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Trong bài này tôi không có mục đích nhắc lại lý do tại sao tôi rời phiên tòa, nhưng nêu ra 12 điểm sai lệch của cáo trạng so với hồ sơ vụ án một lần nữa chứng tỏ yêu cầu của các luật sư về việc hội đồng xét xử phải công bố các tài liệu vụ án tại tòa theo điều 214 Bộ luật tố tụng hình sự là hoàn toàn chính đáng.

Là một luật sư, tôi mong muốn đóng góp một phần cùng với các cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần Nghị quyết 49- NQ/TW của Bộ Chính trị về cải cách tư pháp, cụ thể là trong quá trình giải quyết vụ án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ” mà nhân dân trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm.

Hà Nội, 13/7/2011
Luật sư Hà Huy Sơn


.
.
.

No comments: