Friday, July 15, 2011

HẠ VIỆN CALIFORNIA VINH DANH QLVNCH (Người Việt)Người Việt
Saturday, July 02, 2011 5:47:47 PM

SACRAMENTO - Hạ Viện California vừa thông qua Nghị Quyết ACR 63 trong phiên họp sáng Thứ Sáu, 1 Tháng Bảy, công nhận ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Quân Lực và vinh danh QLVNCH, thông cáo báo chí của văn phòng Dân Biểu Jose Solorio (Dân Chủ-Anaheim) cho biết như vậy.

Nghị quyết còn do Dân Biểu Allan Mansoor (Cộng Hòa-Costa Mesa) và TNS Lou Correa (Dân Chủ-Santa Ana) đồng bảo trợ.
“Nghị quyết công nhận ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Cựu Chiến Binh Việt Nam Cộng Hòa, như một ngày để ghi nhận các chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ đã chiến đấu bên cạnh nhau để bảo vệ lý tưởng và dân chủ,” Dân Biểu Jose Solorio cho biết. “Có hơn 100,000 cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa đang sinh sống tại California, họ xứng đáng được công nhận cho những hy sinh của họ, sự quyết tâm, lòng can đảm, sự cống hiến, và phục vụ để bảo vệ nền tự do và dân chủ của miền Nam Việt Nam.”

“Nghị quyết này là một sự thừa nhận chính thức cho những đóng góp của tất cả các cựu chiến binh của Việt Nam Cộng Hòa, những người đã tích cực tranh đấu cho tự do, cũng như để tôn vinh những hy sinh, cống hiến, và lòng can trường của họ trong việc chiến đấu để bảo vệ cho nền tự do và dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa và nhất là những đóng góp của họ cho tiểu bang California từ ngày họ định cư tại Hoa Kỳ,” Dân Biểu Allan Mansoor trình bày trước Hạ Viện California.

Kết quả là có 56 dân biểu chấp thuận làm đồng tác giả và nghị quyết ACR 63 đã được thông qua với 100% số phiếu chấp thuận.

Mục đích của nghị quyết là “vinh danh sự hy sinh, lòng nhiệt thành, sự cống hiến, và lòng can đảm của trên 1,300,000 quân dân cán chính của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu bảo vệ cho sự tự do và nền dân chủ của miền Nam Việt Nam, để tưởng nhớ trên 250,000 chiến sĩ đã hy vinh mạng sống của mình, để ghi ơn hơn 350,000 chiến sĩ đã bị thương để bảo vệ cho sự tự do của miền Nam Việt Nam, để ghi nhận sự gian khổ của hơn 250,000 Quân Dân Cán Chính của Việt Nam Cộng Hòa đã bị tù đày trong các trại tù cải tạo, nhiều người đã bị giam cầm suốt đến 17 năm và hơn 20,000 người đã chết trước khi được thả về và để công nhận ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Cựu Chiến Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trên toàn tiểu bang California, để tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh mạng sống cho sự tự do và nền dân chủ, những nạn nhân của cuộc chiến tại Việt Nam, và để vinh danh những người còn sống sót, các nhà tranh đấu, và các chiến sĩ tự do của cuộc chiến tại Việt Nam.” (Ð.D.)
.
.
.

No comments: