Monday, July 18, 2011

HÀNH ĐỘNG ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUING QUỐC GÂY BẤT BÌNH TRONG DƯ LUẬN (Thanh Phương, RFI)


Thanh Phương   -   RFI
Thứ hai 18 Tháng Bẩy 2011

Hôm qua, lc lượng an ninh Vit Nam đã đàn áp rt thô bo cuc biu tình phn đi Trung Quc ca khong 100 người Hà Ni. Hành đng này đã gây bt bình trong dư lun, vì nhng người biu tình ch bày t thái đ yêu nước.
RFI phng vn Giáo sư Phm Duy Hin ( Hà Ni ) và nhà thơ Đ Trung Quân ( Sài Gòn ).

Hôm qua, khong 100 người li xung đường Hà Ni đ biu tình phn đi nhng hành đng gây hn và xâm phm lãnh hi Vit Nam ca Trung Quc. Trong cuc biu tình, có s tham gia mt s nhân sĩ trí thc tên tui. Cũng như ngày Ch nht tun trước, lc lượng an ninh đông đo hơn gp bi đã nhanh chóng gii tán đoàn biu tình, nhưng ln này h đã đàn áp thng tay, bt gi rt thô bo khong mt chc người, tng lên xe bus đưa đi; đng thi quát tháo, nhc m nhng người khác, dù đó là nhng người ln tui.

Hành đng ca lc lượng an ninh đã khiến nhng người tham gia biu tình hôm qua, như giáo sư Phm Duy Hin, nguyên Vin trưởng Vin nguyên t Đà Lt, rt bt bình. Đây là ln th hai giáo sư Phm Duy Hin xung đường phn đi Trung Quc. Tr li phng vn RFI hôm nay, giáo sư Phm Duy Hin trước hết nêu lên nhng cm nhn ca ông khi tham gia biu tình hôm qua:

Nghe (08:36)  :   Giáo sư Phạm Duy Hiển


Còn ti Sài Gòn hôm qua, theo các tường thut trên mng, khong 20 chc người, đa s là thanh niên, cũng đã tun hành t khu ch Bến Thành, nhưng cũng đã nhanh chóng b gii tán và b bt. T Sài Gòn, nhà báo, nhà thơ Đ Trung Quân mô t nhng gì ông quan sát được Sài Gòn hôm qua, cũng như nhng suy nghĩ ca ông v hành đng đàn áp biu tình phn đi Trung Quc Hà Ni và Sài Gòn:

Nghe (04:31)  :  Nhà thơ Đỗ Trung Quân

.
.
.

No comments: