Tuesday, April 28, 2015

TIN & BÀI THỨ HAI 27-4-2015

TIN & BÀI THỨ HAI 27-4-2015
.
.
.
R F I     -     27.04.2015
.
R F I     -     27.04.2015
.
VOA     -     28.04.2015
.
R F I     -     27.04.2015
.
VOA     -     27.04.2015
.
VOA     -     27.04.2015
.
BBC     -     26 tháng 4 2015
.
BBC     -     26 tháng 4 2015
.
Gina Zaragiu - ET Romania     -     26 Tháng Tư , 2015
.
Joshua Philipp, Epoch Times     -     26 Tháng Tư , 2015
.
Andrew Small      -     26 Tháng Tư , 2015No comments: